Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Silkeborg

Description

Sejs skole har et antal ledige faste lærerstillinger og et barselsvikariat – alle på fuld tid
Sejs skole har 3-4 spor fra 0.-9. klasse med ca. 745 børn og 80 ansatte.
Sejs Skoles mission er at være folkeskole for alle børn i skoledistriktet

Sejs skole baserer sit virke på tre grundværdier:
Fællesskab og trivsel.
Fællesskab og trivsel er helt grundlæggende forudsætninger for et godt læringsmiljø og en god dagligdag for alle. Vi vil understøtte et fællesskab baseret på, samarbejde og tillid, med plads til forskellighed og individualitet og med respekt for ordentlighed og basal mellemmenneskelig moral og god omgang med hinanden.

Kvalitet og ambition .
Alle skal gøre det, så godt de kan, og alle skal kvalitetsudvikle praksis og hverdag på alle niveauer. Vores ambition er, at alle børn får lært og udviklet sig så meget som det enkelte barn har forudsætninger og muligheder for i det læringsmiljø, som vi har ansvaret for at skabe rammerne om. Det sker i samspil med professionelle og engagerede voksne, der vil børnene og hinanden noget og har noget på hjerte.

Udsyn og mod .
Vi skal turde udforske og diskutere verden omkring os og lade os inspirere –lokalt og globalt, så vores skole får øje på nye muligheder og så vores elever på alle måder rustes til at møde verden, selvstændigt og kritisk, og finde muligheder og se nye veje, nu og i fremtiden.

Sejs Skoles vision er, at alle børnenes potentialer udfoldes optimalt, således at alle har de bedste vilkår for at udvikle sig som nogen og til noget.

For alle der ansættes forventes en konstruktiv indstilling til teamsamarbejde og man skal kunne identificere sig med skolens værdigrundlag.

Vi søger følgende:


- Vi har været i gang med fagfordelingen og har nu fået et overblik over, hvad vi mangler i forlængelse af rokeringer og tilbagevenden fra barsel.
- Vi har brug for dansklærere med klasselærerfunktion i flere afdelinger, som også kan og vil undervise i et eller flere af følgende fag: idræt, engelsk, billedkunst, madkundskab og naturfag. Læs mere om skolen på

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs