Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Brønderslev

Description

På grund af elevtilgang og fratrædelse grundet pensionering søger vi 4 lærere på fuld tid med tiltrædelse 1. august 2020. Tre af stillingerne er i vores K-klasser og en er i almenskolen. Stillingerne er nærmere beskrevet nedenfor.

Om skolen:
Klokkerholm Skole er en folkeskole i Brønderslev Kommune med ca. 300 glade elever fra 0. – 9. årgang med et spor i grundskolen (0.-6. årg.) og to spor i overbygningen (7.-9. årg.). Vi ligger i Vendsyssels hjerte tæt på skov og natur. Vi har ca. 55 ansatte, og er en arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere, som vægter det gode samarbejde og faglig sparring. Her er et godt humør, imødekommenhed og højt til loftet. På skolen er der tilknyttet en specialafdeling med kontaktklasser, K-klasserne. I K-klasserne går 56 elever med udfordringer primært inden for autismespektret. De 56 elever er fordelt på 10 klasser fra 0.-10. klassetrin.
Klokkerholm Skole er sammen med Flauenskjold Skole og Hjallerup Skole en del af Distrikt Hjallerup.

Klokkerholm Skole er en skole med en udpræget samarbejdskultur i såvel lærer/pædagogteamene som generelt. Vi har en fantastisk forældregruppe, der bakker op om skolen og dens værdier. Hos os vægtes læring og trivsel hos alle elever og medarbejdere meget højt. Vi afsøger gerne nye veje for undervisningens tilrettelæggelse og er åben for nye ideer, og vi er ikke bange for at afprøve nyt - heller ikke selvom det indebærer risikoen for at fejle.

Skolen klarer sig godt på alle de parametre, hvor skolen bliver målt.

Læs mere om skolen på (siden er stadig under opbygning)


Stilling 1
Stillingen er tilknyttet K-klassernes udskolingsafdeling.
Du skal kunne undervise i udskolingen i Fysik/kemi, gerne biologi samt dansk eller matematik. Desuden vil det være en fordel, hvis du har interesse i at have timer i almenskolens udskolingsafdeling i bl.a. fysik. Du skal kunne føre til eksamen i fysik samt mindst et af de øvrige ovenstående fag.

Stilling 2
Stillingen er tilknyttet K-klassernes udskolingsafdeling.
Du skal kunne undervise og føre til eksamen i to eller flere af følgende fag: Samfundsfag, kristendom, geografi, matematik samt gerne kunne bidrage til obligatorisk valgfag, 7.-8.kl. Desuden vil linjefag i tysk være en stor fordel.

Stilling 3
Stillingen er tværgående imellem afdelingerne i K-klasserne.
Du skal kunne undervise i gerne flere af følgende fag: Engelsk, kristendom, historie, dansk samt gerne musik eller idræt. Du skal have lyst til at undervise de forskellige alderstrin. Desuden vil det være en stor fordel, hvis du kan lide at være ude og kan motivere og engagere eleverne i udendørs bevægelse og undervisning.

Stilling 4
Stillingen er tilknyttet vores udskolingsafdeling i almenskolen.
Du skal kunne undervise i dansk, kristendom, obligatorisk valgfag, 7.-8.kl. samt gerne bidrage til valgfagspakken i 9.kl.

Vi skal have dækket de nævnte fag, men vi vægter den rigtige medarbejder, fleksibilitet og relationskompetence højt. Vi hører derfor også gerne fra dig, hvis dine fag går på tværs af stillingerne.
I forhold til alle stillinger skal du have forholdt dig til og genkendt dig selv i nedenstående.

På Klokkerholm Skole kan vi bl.a. tilbyde


- Et udfordrende og samarbejdsbaseret arbejdsmiljø med fagligt velfunderede og dygtige kolleger.
- Et skolemiljø, hvor trivsel og læring følges ad
- Gode muligheder for kompetenceudvikling.
- Mulighed for at præge vores skole og bidrage til udviklingen af afdelingerne, teamsamarbejdet mv.
- Et positivt og uformelt arbejdsmiljø med højt til loftet og plads til forskellighed
- Engagerende og hjælpsomme kolleger, som du i teams sparrer med i forhold til opgaveløsningen Vi forventer, at du
- Kan arbejde med udgangspunkt i relationer, prioriterer relationsdannelse og har en anerkendende og inddragende tilgang til arbejdet med eleverne.
- Sætter eleven i fokus og insisterer på at tage elevens perspektiv.
- Kan se potentialet bag til tider uhensigtsmæssig adfærd og betragter adfærden som kommunikation.
- Lægger vægt på trivsel, udfordringer og ansvar.
- Har lyst og evne til at arbejde i et tæt, forpligtende og ligeværdigt teamsamarbejde og kan se værdien heri.
- Ser muligheder i samarbejde på tværs af faggrænser og er indstillet på at bidrage såvel som til at lære i fællesskaber.
- Har visioner og ideer til at understøtte vores løbende udvikling af skolen
- Ser dig selv om en vigtig del af løsningen af den pædagogiske opgave, og dermed også fokuserer på løbende at reflektere over din egen pædagogiske praksis og erhverve dig nye kompetencer
- Kan se mulighederne i samarbejdet mellem special- og almen skole og tager del i et fælles ansvar for alle elevers læring Hvis du søger en af stillingerne i K-klasserne, forventer vi desuden at du brænder for - og gerne har erfaring med - at undervise elever med udfordringer inden for autismespektret.


Flere oplysninger

Ansættelse og løn i henhold til gældende overenskomst.

Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejdere i Brønderslev Kommune i vores forventningsmodel:


Du kan læse mere om vores arbejdeudvikling i fællesskaberpå dette link:


Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Skoleleder, Casper Bue Jensen, på

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs