Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

Stillingerne er pr. 1.august 2020, 37 timer om ugen, eller hvad vi kan blive enige om.

Ønsker du at være med til at skabe det bedste børneliv i et hus med høj faglighed og god trivsel, så er Martha Hjemmet stedet for dig.

Vores forventninger til kommende pædagoger til vores team:

• At du har flair for struktur, organisering og dokumentation.

• At du har lyst til at arbejde i et hus med "højt til loftet" og et højt fagligt niveau.

• At du vil bidrage til den videre udvikling af Martha Hjemmet som et hus, hvor måltidet og normkritik er centrale værdier.

• At du selvstændigt er i stand til at planlægge og strukturere dagen.

• At du sætter pris på det spændende forældresamarbejde og er en stærk formidler, både i tale og skrift.

Martha Hjemmet

Martha Hjemmet er en selvejende daginstitution med 170 børn fordelt på vuggestue og børnehave.

Vi har nogle fantastiske rammer. Vi har rigtig god plads såvel ude som inde med forskellige funktionsrum udover gruppernes forskellige rum, samt en skøn legeplads. Vi har desuden en fantastisk skolehave tilknyttet huset, som vi er super glade for. Vi har en mini-bus og en del lad-cykler, så vi kommer nemt omkring.

Vi tager altid udgangspunkt i barnets perspektiv. Vi ønsker at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling og trivsel. Vi er optaget af at skabe et rigt stimulerende læringsmiljø og en tryg dagligdag, der er præget af nysgerrighed og glæde.

Martha Hjemmet er et måltidshus, hvor vi arbejder målrettet med dels at sikre børnene nogle sunde og alsidige indbydende måltider, men også med en bevidsthed om de mere pædagogiske og psykologiske aspekter ved et måltid.

Vi arbejder med hele tiden at udvikle vores faglighed. Det betyder bl.a. faglig ledelse tæt på. Mange og meget spændende eksterne oplægsholdere, på vores personalemøder og pædagogiske dage. En årlig strategiplan for husets pædagogiske retning. Egne udviklingsprojekter, studieture og en høj grad af faglig refleksion og dialog.


Kilde: Jobnet

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs