Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Århus

Description

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) søger områdeleder for videns- og udviklingsområdet i FUV, der samtidig fungerer som afdelingsleder for FUV i Aarhus. Der er tale om en attraktiv stilling, hvor du vil få kontakt til mange af folkekirkens aktører på stifts- og provstiniveau i forbindelse med planlægning og gennemførelse af projekter og konsulentopgaver.

Videns- og udviklingsområdet har været igennem en markant faglig og organisatorisk udvikling siden etableringen af FUV i 2014. Området har i dag tilknyttet 17 medarbejdere, nogle fastansatte andre mere løst tilknyttet. Medarbejderne har en stor bredde i teologiske, sociologiske, pædagogiske og statistiske kompetencer. Hovedopgaverne i videnscenteret består af projekter, evaluerings-, udviklings- og konsulentopgaver, herunder Konfirmandcentrets religionspædagogiske arbejde og som det sidste og nyeste område, udarbejdelse af kirkestatistik.

Du får som områdeleder det overordnede ansvar for den daglige personaleledelse af området, den faglige udvikling, gennemførsel af og opfølgning på projekterne, formidling og kommunikation af videncenterets arbejde og ansvar for overholdelse af videnscenterets økonomiske rammer. Herunder fokus på løbende budgetopfølgning og ressourcestyring af projekter, udviklingsopgaver og driftsorganisation.

Du skal medvirke til en fortsat udvikling af videnscenterets faglige profil og styrke FUV’s rolle som en stærk samarbejdspartner i folkekirken. Du vil sammen med rektor og bestyrelsen få en aktiv rolle i den fortsatte udvikling og implementering af videnscenterets og FUV´s strategi.

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med den øvrige ledelse i FUV og skal som afdelingsleder understøtte et godt lokalt arbejdsmiljø, og sikre bindeledet mellem FUV’s afdeling i Aarhus og den øvrige organisation.

Vores forventninger

Vi forventer, at du har en solid erfaring med og kendskab til FUV, folkekirkens organisation og folkekirkelig projektledelse.

Herudover lægger vi vægt på, at du


- er kandidat inden for teologi, religion eller sociologi, og er på ph.d. niveau eller tilsvarende
- har erfaring med projekt- og personaleledelse, samt uddannelse i ledelse på diplomniveau eller tilsvarende
- har et stort fagligt overblik, samt besidder gode samarbejdsevner såvel in- som eksternt
- har et stort fagligt netværk både inden og uden for folkekirken
- har erfaring med projektarbejde i folkekirkeligt regi
- er i stand til at kommunikere klart, og kan navigere i den folkekirkelige organisation
- har erfaring med fundraising, budgetplanlægning og budgetstyring
- trives i et fagligt miljø, hvor der er mange bolde i luften, og hvor du som leder skal sikre den rette balance mellem de faglige ønsker og de økonomiske rammer Vi tilbyder

En spændende og udfordrende stilling, der kombinerer faglig og administrativ ledelse. Stillingen indebærer et stort selvstændigt ansvar og indeholder mange givende samarbejdsrelationer inden for såvel FUV og folkekirken, som andre vidensinstitutioner, centre og fonde.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende krav i overenskomst for akademikere i staten (chefkonsulent med ledelsesansvar). Hertil kommer tillæg og pension. Nuværende tjenestemænd har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Stillingen forventes besat på en 6 - årig åremålsansættelse med evt. mulighed for yderligere forlængelse i op til 3 år.

Tiltrædelse den 1. september 2020.

Områdelederen får hovedarbejdssted ved FUV i Aarhus. Stillingen indebærer en del rejseaktivitet mellem FUV´s forskellige afdelinger, samt møder med eksterne samarbejdspartnere.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til rektor Hans Vium Mikkelsen (hvm@km.dk,

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs