Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Sorø

Description

Har du speciallægeanerkendelse i neurologi og erfaring som overlæge?

Har du erfaring med forskning og udvikling?

Vil du være med til at præge udviklingen og opbygningen af vores regionsfunktion for rehabilitering ag voksne med erhvervet hjerneskade?

Kan du se dig selv i vores værdier: Proaktivitet, Samarbejde, Ordentlighed?

Center for Neurorehabilitering i Næstved, CNN har regionsfunktion for neurorehabilitering i Region Sjælland. Den tværfaglige rehabilitering dækkes af læger, plejepersonale, neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger og socialrådgiver. Vi ønsker et CNN med fokus på udvikling, kvalitet og forskning.

Vi skal derfor ansætte en overlæge med stærke lægefaglige kompetencer, stor ansvarlighed og interesse i udvikling forskning! Du kan være med til at sætte dit eget præg på, hvordan neurorehabilitering i Region Sjælland neurologien i Slagelse skal udvikles.

Samarbejdet på tværs af sektorer er højt prioriteret med henblik på at sikre en glidende overgang til primærsektoren. Under indlæggelsesforløbet holdes tværsektorielle møder, hvor den tværfaglige personalegruppe knyttet til afdelingen samt relevante samarbejdspartner fra kommunen, indgår i et tæt samarbejde med den ramte familie. Målet er således at tilbyde et højt specialiseret rehabiliteringstilbud, som er præget af koordination, høj faglighed og kontinuitet for alle involverede.

Ledelsesgrundlaget for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse bygger på et tværfagligt samarbejde. På tværs af specialerne arbejder vi hele tiden på at optimere patientforløb. Vi ser sygehuset, som en helhed, og det er derfor vigtigt, at du prioriterer tværfagligt samarbejde højt, og at du bidrager aktivt til dette.

Vi ønsker gennem stærk faglighed, forskningsaktivitet, uddannelse og et godt positivt arbejdsklima at sikre mest mulig sundhed for flest mulige patienter.

Om afdelingen
Center for Neurorehabilitering (CNN) er placeret på Næstved Sygehus og er Region Sjællands specialafdeling med regionsfunktion for rehabilitering af voksne patienter med følger efter hjerneskade forårsaget af bl.a. ulykke (traume), hjerneblødning og blodprop. Der er i alt 23 senge fordelt på to etager.

CNN er en del af Medicinsk Afdeling 3 Center for Neurorehabilitering er en del af Medicinsk afdeling 3, som består af det geriatriske og neurologiske speciale med afsnittene: Ældresygdomme afsnit G1, Ældresygdomme afsnit G2, Geriatrisk ambulatorium og Hukommelsesklinik, Neurologisk sengeafsnit og neurologisk ambulatorium der alle er placeret i Slagelse. Fagligt er specialerne opdelt, men samarbejdet er hele tiden i højsædet.

Forskning og udvikling
CNN er i gang med, og har visioner om i endnu større grad, at kunne lave forskning og herunder særlig tværfaglig forskning.

I Medicin 3 er der en klinisk professor i neurologi ved Slagelse Sygehus og Syddansk Universitet, og en klinisk lektor i neurologi. Der arbejdes målrettet med prioritering af forskning og udvikling i afdelingen.

Yderligere oplysninger
Afdelingsledelsen består af ledende overlæge Benedikte Wanscher og konstitueret ledende overfysioterapeut Lisbeth Schrøder.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Benedikte Wanscher, mobil 93 57 62 51 eller mail

Ansøgning og cv
Ansøger bedes i en motiveret ansøgning - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægelige kompetencer:

Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel. Desuden skal

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs