Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Holte

Description

Ambitiøs Teamleder med viden om pædagogik og hvordan børn bedst lærer søges til ledelsesteam.

Vi søger en teamleder i Børnehaven der sammen med den daglige leder, teamlederen i vuggestuen, personalet og forældregruppen kan fastholde den høje tilfredshed og iværksætte arbejdet med de nye styrkede læreplaner.

Om jobbet Børnehuset Frederik Clausens Vænge er et stort aldersintegreret børnehus med vuggestue- og børnehavegrupper, derudover er der tilknyttet fire ressourcepladser i børnehaven, samt et lille skærmet tilbud til præmatur børn i vuggestuen. Børnehuset Frederik Clausens Vænge er et traditionsrigt og populært børnehus i Holte. Vi arbejder med at styrke vores børnefællesskaber og er optaget af implementeringen af de nye styrkede læreplaner. Vi er i færd med med at skabe en fælleskultur/profil for hele børnehuset, hvor fællesskab er i centrum.

Din profil Du er uddannet pædagog. Er nysgerrig på og optaget af at understøtte den pædagogiske udvikling og praksis i samarbejde med personalet, teamlederen i vuggestuen og den daglige leder.

Du er energisk og stabil. Du trives i processen, fordi du ser muligheder. Du formår at bringe dine kompetencer i spil, i en travl hverdag. Kan organisere arbejdet, så der er tid med og for børnene i små grupper. Kan organisere tiden i teamet til planlægning, faglig refleksion, dokumentation og evaluering. Kan give faglig sparring og være opfølgende i forhold til teamets pædagogiske personale. Kan sikre at de mål, der er sat for det pågældende team og for huset som helhed, bliver drøftet og omsat til meningsfuld praksis i teamet. Erfaring og/eller viden om de pædagogiske læringsmiljøer virkning på børnekulturen. Kan vedligeholde et tæt samarbejde med børnenes forældre omkring deres børns trivsel, sundhed, læring og udvikling samt udarbejde og følge op på indsatsplaner, i samarbejde med personalet og de to socialpædagoger. Du sætter barnets trivsel i centrum, og du deltager åbent i dialogen med både eksterne og interne samarbejdsparter.

Du deltager og reflekterer aktivt i det team du bliver en del af. Du går foran og har mod til at spøger.

Derfor skal du vælge os Frederik Clausens Vænge har vi en åben dialog i hverdagen. Vi er optaget af at skabe gode muligheder for både børn og voksne. Vi arbejder med aktionslæring som metode og er optaget af at dygtiggøre os i fællesskab. Samarbejdet mellem børn, forældre og personale er præget af tillid og tryghed, og hvor vi, børn, forældre og personale, er engageret i børnenes hverdag i børnehuset. Du vil få mulighed for at bruge dine kompetencer - vi har brug for styrkelsen af det faglige miljø og glæder os til at blive inspireret af endnu en dygtig kollega, der kan give indsigt i det kreative, natur, kultur, eller andet til gavn for udviklingen af vores børnefællesskaber.

Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er på 37 timer med start 1. juli 2020 eller snarrest derefter. Kun uddannede pædagoger kan komme i betragtning til stillingen.

Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere om stillingen og vores dejlige børnehus, er du velkommen til at ringe til Daglig leder Bettina Hede Jensen og aftale om rundvisning

Ansøgning Vi afholder samtaler løbende, og forbeholder os retten til at ansætte den rette før ansøgningen fristen udløber


Kilde: Jobnet

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs