Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Støvring

Description

En midlertidig stilling som børnehavepædagog til Dagtilbudsområde Støvring Nord. 35 timer i perioden 01.08.2020 – 31.03.2021

Dagtilbudsområde Støvring Nord består af:


- Børnehaven Bavnebakken, normeret til 63 børnehavebørn
- Børnehuset Rådyret, normeret til 60 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn
- Naturbørnehaven Skovhuset, normeret til 90 børnehavebørn
- Børnehuset Kronhjorten, normeret til 70 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn
- Dagplejen Støvring Nord med 20 dagplejere
Vi søger en pædagog til en midlertidig stilling i børnehaven i Børnehuset Kronhjorten i perioden 01.08.2020 – 31.03.2020. Stillingen er på 35 timer.

I Rebild Kommune og i vores distrikt er der fokus på sprog og en anerkendende tilgang (ICDP)

Vi søger en pædagog der er:
- Fagligt kompetent og har en velfunderet teoretisk viden om børn og børns udvikling for 0-6 års området
- Stabil, fysisk og psykisk robust, som kan være en god rollemodel for vores målgruppe
- Anerkendende og er positive i tilgangen til både børn, forældre og samarbejdspartnere
- I stand til at arbejde både selvstændigt og i team og som kan tage ansvar for det pædagogiske arbejde og de pædagogiske processer
- Er åben for samarbejde imellem børnehave og vuggestue
- Omstillingsparat og fleksibel og kan se muligheder i en travl og hektisk hverdag
Vi kan tilbyde:
- En faglig stærk organisation med fokus på primæropgaven
- En høj faglig institution med et stærkt arbejdsfællesskab
- Engagerede, åbne og ærlige kollegaer
- En personalegruppe der tænker i muligheder, tænker i fællesskaber og løfter i flok. ”Følgeskab gives og nye ideer fødes”
- En aktiv og engageret forældregruppe
Ansættelse
- Tiltrædelse 01.08.2020 eller snarest derefter
- Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse
- Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest og straffeattest
Ansøgningsfrist mm.
- Ansøgningsfrist: den 02.06.2020
- Samtaler foregår i uge 25. Ansættelsesudvalget består af en medarbejderrepræsentant fra børnehaven, AMR i Børnehuset Kronhjorten, Pædagogisk leder i Børnehuset Kronhjorten, TR, dagtilbudsleder, en ledelsesrepræsentant og bestyrelsesrepræsentanter.
Du er velkommen til at kontakte daglig pædagogisk leder i Børnehuset Kronhjorten, Trine Hesseldahl Havemann på

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs