Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

Stillingen er i vuggestuen og er på 34 timer ugentligt. Tiltrædelse 1. juli 2020 eller snarest derefter. Arbejdstiden er dagligt imellem kl. 7.00-17.00. Derudover skal dupåregnearbejde udover åbningstiden.

Om Konkylien
Konkylien er en 0-5 års institution med basispladser på alle stuerne. Se mere på vores hjemmeside.

Vores mål er at skabe lige adgang og chancelighed for alle børn og unge i klyngen i forhold til trivsel, udvikling og læring, så de får de bedste forudsætninger for livsduelighed nu og fremover i deres liv. Vi arbejder for, at alle børn skal have positiv voksenkontakt hver dag, hele dagen. Vi tager udgangspunkt i både læreplanstemaer og de pædagogiske plejemærker med inkluderende pædagogik, hvor der skal være plads til den enkeltes udviklingsmuligheder i børnefællesskabet.

Vi er en kommunal daginstitution med trevuggestuegrupper og trebørnehavegrupper. Vi er beliggende i dejlige omgivelser tæt på bl.a. Langelinie. Konkylien er en del af fællesskabet i Indre By/Østerbro klynge D med afdelinger af fritidscentret på Christianshavn. Klyngen består af fire 0-5-års institutioner, to fritidsinstitutioner (6-9 år) og et fritidscenter (10-18 år).

Vi har fokus på, at læring er tilstede både i leg, planlagte aktiviteter og i rutinerne.

Vi ønsker medarbejdere, der vægter forældresamarbejde. Det er væsentligt, at forældrene møder personale, der er engagerede, tydelige, imødekommende og vejledende. Derfor er det en fordel, hvis du evner at kommunikere klart og tydeligt både i tale og på skrift. Derudover har vi en del forældre, som vi kommunikerer med på engelsk.

Vi er en personalegruppe bestående af både gamle og nye medarbejdere. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og et udviklende, dannende og lærerigt børnemiljø. Vi er et hus i flere etager, så vi arbejder med at systematisere vores kommunikation både vertikalt og horisontalt i huset. Det er vigtigt, at du kan se at opgaver så som planlægning, møder, dokumentation og andet også er en væsentlig del af kerneopgaven for børnene.

Vi forventer, at du deltager i aftenpersonalemøder ca. en gang om måneden. På dette møde taler vi bl.a. om planlægning, pædagogiske mål og trivsel hos både børn og personale.

Vi kan tilbyde


- et udfordrende, sjovt og spændende pædagogisk miljø, der er i udvikling
- muligheder for at påvirke og videreudvikle institutionens pædagogik
- et fagligt arbejdsfællesskab med plads til forskelligheder
- en engageret medarbejdergruppe
- medindflydelse på udviklingen af en fælles institutionskultur
- løn og ansættelse efter gældende overenskomst Vi søger dig, der


- har overblik, situationsfornemmelse og flair for samarbejde i en aktiv og foranderlig hverdag
- evner at kommunikere klart, anerkendende og professionelt
- arbejder selvstændigt, refleksivt og ansvarsbevidst
- er anerkendende og inkluderende oggiver børnene udviklingsmuligheder og ser deres behov
- er bevidstog aktivt udfører de daglige opgaverog formidler hverdagen påskrift og i tale
- byder ind med organisering og systematik i den pædagogiske hverdag
- indgår i dialog og samarbejde med de enkelte forældre og den samlede forældregruppe
- vægter fleksibilitet og mødestabilitet
- er kollegial, deltagende og loyaloverfor institutionens kerneopgave og det fælles værdisæt Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsesområdet er Københavns Kommune. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved en eventuel ansættelse indhentes straffe- og børneattest og tages referencer.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs