Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Silkeborg

Description

Til ansættelse pr. 1. august 2020 søges en pædagog på 30 timer pr. uge til SFO og almenskolen på Skægkærskolen.

Skægkærskolen er en folkeskole umiddelbart nord for Silkeborg beliggende i Skægkær. Vi holder grundskole fra 0.-9.klasse for omkring 350 børn. Skoledistriktet er stort og dejlig blandet med mange landsbyer og nye kvarterer i det nordlige Silkeborg. Skolen har dertil et velfungerende modtagelsesklasse tilbud for nyankomne børn, der har brug for dansk undervisning. Mange af disse elever vælger heldigvis at fortsætte deres skolegang hos os efterfølgende. Vi har også et rigtig godt fritidstilbud, med tæt på 100% tilslutning til både SFO og Fritidsklub. Der er et meget tæt forældresamarbejde og vi oplever både stort engagement og stor tilfredshed. Desuden har vi på Skægkærskolen et inklusionscenter med fire klasser for elever med svære specifikke læringsvanskeligheder samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Som skole er vi optagede af at balancere nye tiltag (med f.eks. Professionelle LæringsFællesskaber og Lokale Fleksible Specialiserede Indsatser) med den gode skolepraksis og trivselskultur, som vi bringer med os. Værdigrundlaget står med stort på skolens gavle og er en levende del af skolens liv. Vi arbejder med Livsduelighed som øverste mål- og tænker dette som stående på to ben: Fællesskab og Faglighed. En vægtning af både dannelse og uddannelse.

Personalemæssigt er vi kendetegnet ved et rigtig godt fællesskab og en fin balance i både erfaring, køn og kompetencer. Der er en god og åben tone, høj grad af tillid og stor vilje til at ville både opgaven og kollegialiteten. Arbejdet og samværet er kendetegnet af såvel seriøsitet som humor.

Vi søger en pædagog der ”brænder for” SFO. En pædagog der ønsker at blive en del af et godt fungerende fritidstilbud og en rigtig god personalegruppe. Udover fokus på børnenes trivsel og læring, er tilgangen grundlæggende tillid og gode forventninger. Derudover ønsker vi en pædagog, der er fagligt optaget og vægter samarbejdet højt.

Vi har meget fokus på børnenes leg, udeliv og en fast ugentlig aktivitetsdag. Vi har egen bus og båd, som vi bruger - som aktivitet - ud af huset. Endvidere arrangerer vi et stort sæbekasseløb, en gang årligt.
Vi har et rigtig godt musikmiljø på skolen, f.eks. med stor søgning til frivillig blæserundervisning og blæserorkester. Dette musikmiljø vil vi også gerne have videreført til SFOèn, så hvis du kan spille et instrument eller bare er musikalsk anlagt, ville det være et plus.

De fleste timer vil være som pædagog i SFOén: to dage fra kl. 13.00 og tre dage fra kl. 14.15, alle dage til kl. 17.00, på nær fredag, som er til kl. 16.30. Derudover er der timer som skolepædagog i 1. klasse på almen skolen. Udover de 30 timer, vil der evt. også være mulighed for vikartimer på skolen.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs