Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Holstebro

Description

Børn og Unge ved Holstebro Kommune søger en udviklingsorienteret Personlig Assistent (PA) for Børn- og Ungedirektøren.

Har du lyst til at være med i maskinrummet, og være helt tæt på de strategiske beslutninger i chefgruppen? Kan du bidrage til at sikre retningen på området? Har du lyst til at bidrage med din stærke evne til at skabe overblik og systematisere opgaveløsningen til fordel for Børn og Unge i Holstebro Kommune? Så er du måske vores nye kollega.

Om jobbet
Som PA vil du i det daglige tilkobles direktørens arbejde og opgaver, og supportere direktøren med administrativ bistand. Du vil indgå i chefgruppens arbejde og være tovholder på de ugentlige chefmøder, som planlægges sammen med Direktøren. Du bliver omdrejningspunkt for at hjælpe chefgruppen med at holde overblik og skabe fremdrift på retningen for området. Dette indebærer også et arbejde i forhold til den samlede ledergruppe i Børn og Unge, hvor du vil få ansvaret for planlægningen af fælles ledermøder, der er relevante, vedrørende og udviklende i forhold til den gældende retning og løbende behov. Derudover vil du ad hoc få projektledelse af projekter igangsat i Direktionen eller chefgruppen.

Dine opgaver hos os?
Dine opgaver har en bred spændevidde og vil blandt andet være:


- Bindeled imellem direktøren og organisationen i forhold til at skabe overblik og sikre videndeling og sammenhængskraft.
- Udarbejdelse af oplæg og beslutningsgrundlag til brug for direktørens interne og eksterne præsentationer. Det være sig politiske fagudvalg, den øvrige direktion, eksterne samarbejdsfora m.fl.
- Understøttelse af direktørens arbejde administrativt, hvilket indebærer systematisering, besvarelse og korrekt journalisering af mails, samt planlægning og koordinering af møder og mødeforberedelse i samarbejde med sekretærteamet.
- Koordination og projektledelse af direktørens projekter og det strategiske målarbejde for området.
- Planlægning af chefmøder og chefopfølgninger med øje for at sikre sammenhæng til og med den gældende retning og de mål, der er sat.
- Planlægning af fælles ledermøder både i forhold til indhold, form og gennemførelse.
Forventninger til dig
Vi forventer, at
- Du er generalist med en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse.
- Du er administrativ stærk.
- Du har skarpe analytiske kompetencer og er en dygtig projektleder på projekter med stor diversitet. Erfaring som proceskonsulent er en fordel.
- Du er vant til at arbejde i et fortroligt rum og har næse for diskretion og ordentlighed.
- Du har erfaring med offentlig administration og flair for at navigere i en politisk styret organisation. Kendskab til børn og unge området er en fordel, men ikke et krav.
- Du er god til at skabe overblik over komplekse problemstillinger og har sans for at se sammenhænge på tværs af faglige og organisatoriske skel.
- Du trives med diversitet i dit job og finder motivation i spændevidden mellem administrationsopgaver og projekt- og procesledelse samt i sparring med direktøren og den øvrige chefgruppe.
- Du er selvstændig i din opgaveløsning og kan igangsættes med et kort brief.
- Du trives med såvel korte deadlines, en bred opgaveportefølje samt langsigtede strategiske, politiske og organisatoriske mål.
Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du kan få mulighed for at sætte dine evner i spil indenfor koordinering, projektledelse og strategiarbejde i nært samarbejde med Direktør og chefgruppe.

Du referer til Sekretariatschefen ligesom de øvrige medarbejdere i Børn og Unge Sekretariatet, og indgår hermed som kolleger til medarbejderne i de fire øvrige teams.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 16. juni 2020, kl. 12.00.

Første samtale finder sted d. 23. juni 2020.

Afhængig af udviklingen af Coronakrisen, kan samtalerne blive afholdt via videomøde, hvis situationen nødvendiggør det.

Tiltrædelsesdato den 1. august 2020.

Løn efter gældende overenskomst.

Stillingen er på 37 timer med arbejdssted på Holstebro Rådhus.

Har du spørgsmål
til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sekretariatschef Lotte Lind på

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs