Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

Stillingen som politidirektør i Bornholms Politi er ledig til besættelse.

Justitsministeriet søger en politidirektør, der med stort engagement og dygtighed vil være med til at skabe tryghed, sikkerhed og orden i Danmark gennem forebyggende, borgernær og håndhævende virksomhed.

Om jobbet

Som politidirektør er du øverste chef for Bornholms Politi, hvor du er leder for både politi, stab og den lokale anklagemyndighed inden for de rammer, der fastsættes af Justitsministeriet, Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Du er overordnet ansvarlig for organiseringen, driften og udviklingen i kredsen, og du har det samlede operative, administrative og økonomiske ansvar for politiets virksomhed i politikredsen. Sammen med landets øvrige politidirektører deltager du i politiets og anklagemyndighedens koncernledelse, som fastlægger de overordnede strategier og mål for politi og anklagemyndighed.

Som en særlig opgave vil du skulle stå i spidsen for politikredsens implementering af initiativerne i den kommende flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.

Politikredsens øverste ledelse består ud over politidirektøren af en chefpolitiinspektør, som leder de politimæssige opgaver, en chefanklager, som leder anklagemyndigheden, og en administrationschef, som leder politikredsens administration mv. og har ansvaret for kredsens tværgående opgaver.

Politikredsen dækker Bornholm og øgruppen Ertholmene. Bornholms Politi har ca. 95 medarbejdere og et samlet budget på ca. 60 mio. kr. årligt.

Som øverste chef for Bornholms Politi forventes det, at du kombinerer den daglige borgernære og tryghedsskabende indsats med et langsigtet blik for kriminalitetsbekæmpelse og en effektiv drift i politikredsen. Du indgår i et tæt samarbejde på tværs af organisationens niveauer, ligesom du arbejder for et stærkt samarbejde med de øvrige myndigheder i straffesagskæden og med eksterne samarbejdspartnere.

Kvalifikationer

Med din store faglighed, gennemslagskraft og personlige integritet er du en synlig og tillidsvækkende leder, der kan sikre drift, udvikling og optimering i politikredsen. Du er en dygtig, udviklings- og resultatorienteret leder, der har erfaring med at lede gennem ledere. Du har et veludviklet strategisk udsyn, der gør dig i stand til at sætte en klar strategisk retning og efterfølgende sikre handling, ligesom du er i stand til at identificere fremtidige udfordringer. Du har politisk tæft og særdeles gode evner for samarbejde og intern og ekstern kommunikation, ligesom du har en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen og organisationen.

Der stilles ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund. Det forudsættes, at du har det fornødne indblik i og forståelse for politiets og anklagemyndighedens arbejdsområde. Der vil herudover blive lagt vægt på solid ledelsesmæssig erfaring fra én eller flere større virksomheder, herunder en offentlig virksomhed.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en tjenestemandsstilling placeret i lønramme 38, hvor årslønnen er 654.121 kr. i aktuelt niveau. Der vil herudover blive aftalt et personligt tillæg og et åremålstillæg. Stillingen ønskes besat på åremål i fem år med mulighed for forlængelse.

Ansættelsesområdet er politi og anklagemyndighed.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

Dit arbejdssted bliver Bornholms Politigård i Rønne.

Stillingen ønskes besat den 1. august 2020.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til HR- direktør i Rigspolitiet Ina Eliasen på

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs