Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

Trafikenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen søger en barselsvikar med erfaring indenfor projektledelse og tekniske systemer. Kan du bidrage til en fortsat positiv udvikling af ITS og grøn mobilitet i København, og har du lyst til at bruge din faglighed i landets største kommune? Hvis ja, så er det måske dig, vi søger.

Du vil dels fungere som projektleder for RSMP Nordic, et EU-støttet nordisk samarbejde omkring videreudvikling af RSMP, en åben protokol til kommunikation mellem trafiksignaler, vejsideudstyr og trafikledelsessystemer.

Københavns Kommune er lead partner, og du vil stå for at varetageKøbenhavns Kommunes rolle og aktiviteter i projektet, bl.a. afvikling af arbejdsgruppemøder, koordinering med de øvrige nordiske partnere, kommunikation med leverandører og andre kommuner og statslige styrelser, håndtering af udviklingen af open source-testværktøjer samt afrapportering til EU Interreg. Du kan læse mere om RSMP Nordic på .

Du vil også indgå i vores team, der vedligeholder og udvikler vores trafikledelsesplatform MobiMaestro, vores dataplatform ElasticSearch/Kibana samt vores trafiksignaler og sensornetværk af radarer, kameraer og tællestationer. Du vil arbejde med teamet og vores leverandører for at opdage, løse og følge op på tekniske problemersamt hjælpe med at udvikle vores opsætning og brug af MobiMaestro og Kibana.

Om jobbet


- Du vil indgå i trafikenheden, som består af teams, der arbejder med ITS og udviklingsopgaver, drift af trafiksignaler og andet vejsideudstyr, overvågning og styring af trafikken, trafikinformation, trafiktællinger, gadebelysning og kontraktstyring
- Projektledelse og dialog med nordiske partnere i RSMP-projektet, både statslige styrelser, kommuner og leverandører
- Kontakt og afrapportering til EU Interreg, der støtter RSMP-Nordic projektet, i samarbejde med vores økonomifolk
- Arbejde med drift og udvikling og forvaltning aftrafikledelsessystem og trafikdataplatform
- Politisk input, faglig sparring og udvikling af trafikområdet i København Om dig
Du er en dygtig projektleder med erfaring indenfor tekniske projekter, gerne også med EU-projekter. Du er vant til at arbejde med IT og tekniske systemer. Erfaring indenfor trafik, IT-udvikling, open source, GitHub og tekniske protokoller er en fordel, men ikke et krav.

Du har en interesse i at lære om trafikområdet og iat arbejde i en politisk ledet organisation, hvor den politiske dagsorden er med til at sætte rammerne. Du skal have lyst til arbejde med kommunikation og dialog med leverandører og andre kommuner. Desuden forventer vi, at du har en udadvendt og inkluderende tilgang til arbejdet, er samarbejdsorienteret og har naturligt talent for faglig sparring.

Vi søger en person, som har


- erfaring med projektledelse og tekniske systemer, gerne også IT-udvikling og open source
- gode kommunikative egenskaber på skrift og i tale, helst også på engelsk
- forståelse for og lyst til at arbejde med dialog med virksomheder og andre kommuner/styrelser
- tager ansvar for det område og de opgaver, du sidder med
- er god til at koordinere og har overblik
- er god til at indgå i samarbejde med andre af anden faglighed Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen er myndighed for trafik og byens trafiksignaler og ITS-løsningerog drifter kommunens trafikledelsessystem. Vi har stort fokus på at tænke på tværs af både teknologier og forvaltninger, og her vil du kunne bidrage med at forbedre byens klimamål, fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Vi tilbyder
Vi arbejder med spændende og udfordrende opgaver på højt fagligt niveau og med gode muligheder for kompetenceudvikling. Ud over gode kolleger får du mulighed for at møde engagerede samarbejdspartnere og skabe gode netværksrelationer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt og løber til 31. december 2020. Trafikenheden er placeret på Islands Brygge, hvor en stor del af Teknik- og Miljøforvaltningen holder til.

Mere infomation
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Elif Tekin-Firat på 2134 9894.

Du kan også læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen på og .

Søg via nedenstående link senest onsdag den 10. juni 2020
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 25-26.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs