Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

Projekt "Styrket indlæring, bedre skolegang"søger en projektmedarbejder til et firemåneders barselsvikariat.

Om stillingen
Som projektmedarbejder i projekt "Styrket indlæring, bedre skolegang"vildu skulle indgå i projektkontorets arbejde med at afprøve, udvikle og implementere en helhedsorienteret traumeindsats.

Dette involverer:


- samarbejde med relevante aktører (ledere, medarbejdere, projektgruppe, tilknyttede leverandører (forskere, konsulenter) etc.)
- projektstyring
- optimering af eksisterende arbejdsgange for de involverede faggrupper, samt udvikling af nye procedurer og arbejdsgange
- forberedelse af møder, referatskrivning samt planlægning, koordinering og afholdelse af kurser og arrangementer
- udarbejdelse af notater og andre skriftlige materialer samt lettere analyseopgaver
- udviklingsarbejde i forbindelse med udviklingen af indsatssporet 'opsporing/vidensspredning', som er målrettet frontpersonale i socialt og alment regi Fordelingen af dine konkrete arbejdsopgaver og ansvarsområder i projektet aftales også løbende i dialog med projektleder og det øvrige projektteam.

Om dig


- Du har en relevant kandidatgrad, f.eks. inden for sociologi, psykologi eller pædagogik
- Du har projekterfaring, herunder kendskab til de forskellige elementer i et projekt samt projektstyring og gerne erfaringer med projektarbejde i en politisk styret organisation
- Du har indsigt i og interesse for facilitering af forandringsprocesser, f.eks. fra tidligere projekter
- Du har analytisk sans og kan hurtigt sætte dig ind i eksisterende arbejdsgange og procedurer, samt komme med forslag til optimeringer
- Du har indsigt i traumeområdet
- Du har gode formidlingsevner – både skriftligt og mundtligt
- Du har gode samarbejdsevner, herunder er god til at lytte og til at tage i mod og give konstruktiv kritik
- Du er god til at danne dig et overblik, planlægge og prioritere, og arbejder struktureret og systematisk
- Du tager ansvar for de opgaver, du får tildelt og er fleksibel i forhold til opgaveløsning Kendskab til Socialforvaltningens journaliseringssystem (CSC Social) er en fordel, men ikke et krav.

Om projektet
Projektet er et udviklings- og forskningsprojekt, der strækker sig over femår. Det overordnede formål med projektet er at skabe målbare forbedringer i skolegang og livsvilkår hos traumatiserede børn og unge fra udsatte familier, således at de kan få mulighed for at skabe sig et godt liv med uddannelse og job på lige vilkår med deres jævnaldrende. Det skal ske ved at udvikle og implementere en sammenhængende helhedsorienteret og virkningsfuld indsatsmodel ift. forebyggelse og behandling af traumer hos børn og unge fra udsatte familier. Du kan finde mere information om projektet på vores hjemmeside:

Dine kollegaer og arbejdsplads
Du bliver en del af den centrale stab i Borgercenter Børn og Unge. Staben understøtter den generelle drift og udvikling af de faglige centres og de lokale myndighedsenheders arbejde inden for jura, faglig udvikling, strategi, samt økonomiog HR.

Stillingen er forankret i projektkontoret, der er en del af Afdeling for Strategi og Implementering, som er en af fire afdelinger forankret i staben. Projektkontoret består af en projektleder og tre projektmedarbejdere, samt to studentermedhjælpere. Det er disse medarbejdere, der vil blive dine nærmeste kolleger.

Arbejdspladsen er beliggende i Griffenfeldsgade 44, 2200 København N.

Vi tilbyder:


- Et spændende arbejdsområde med stor politisk bevågenhed
- Et positivt og inspirerende arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger, der gerne lærer fra sig
- En uformel omgangstone med plads til grin samtidig med, at vi har høje forventninger til os selv og hinanden
- En stor kontaktflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere
- Kendskab til samspillet mellem offentlig administration og den politiske virkelighed
- Mulighed for frokostordning i Danmarks bedste kantine 2019 Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med flekstidsordning.
Der er tale om en tidsbegrænset stilling på firemåneder. Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2020.
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og efter principper om Ny Løn. Ansættelse betinges af samtykke til indhentning af børne- og straffeattest fra Det Centrale Kriminalregister.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte projektmedarbejder Sine Munch Larsen på 4049 4121 såfremt du har spørgsmål.

Søg via nedenstående link senest onsdag den 3. juni 2020
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 24

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs