Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Rønnede

Description

Regnskabskontoret i Tryggevælde Provsti betjener og servicerer i øjeblikket 9 menighedsråd. Til dette arbejde søges yderligere 1 regnskabsmedarbejder på 20 timer ugentligt til ansættelse 1. august 2020. Der er i øjeblikket ansat 2 medarbejdere i regnskabskontoret. Når flere menighedsråd tilslutter sig, kan stillingen blive opnormeret.

Som medarbejder på regnskabskontoret skal du i samarbejde med de nuværende medarbejdere, aflaste menighedsrådene med løsning af økonomiske og administrative opgaver. Du skal kunne rådgive, vejlede og servicere menighedsrådene, så de kan træffe beslutninger på et økonomisk oplyst grundlag. Arbejdsopgaverne er talrige og indeholder bl.a. betalinger, bogføring, lønudbetaling, budget og årsafslutning. Dertil kommer spændende udviklingsopgaver, som du vil få mulighed for at præge og udvikle afhængigt af din baggrund, kompetencer og interesser.

Det nuværende regnskabskontor består af en daglig leder samt en regnskabsmedarbejder. Øvrige interessenter vil være regnskabskontorets bestyrelsesformand, menighedsrådenes formænd og kasserer, medarbejdere på provstikontoret og revisionen.

Om dig: Vi søger en person, der brænder for at medvirke til at gøre det nemmere at være menighedsråd. Vi forventer at du:


- har indgående kendskab til budget, bogholderi, regnskab m.v.
- kan analysere regnskabstal og følge op på budgetter
- er erfaren bruger af EXCEL, elektroniske redskaber og digitale løsninger
- kan omsætte love, cirkulærer, bekendtgørelser og vejledninger til praksis
- forstår og evner at arbejde både med ansatte og frvillige
- kan arbejde selvstændigt og udviser initiativ og engagement
- har gennemført kordegneuddannelsen eller indstillet på at gennemføre den indenfor 2 år.Det er vigtigt, at du finder glæde og interesse for at vejlede og servicere menighedsrådene indenfor det finansielle og økonomiske område Vi kan tilbyde:


- en spændende stilling, hvor du kan du kan bidrage til at skabe og udvikle en effektiv og dygtig organisation, der understøtter menighedsrådenes virke
- en arbejdsplads, hvor vi er ambitiøse, og hvor du i kraft af din faglighed og engagement har stor indflydelse
- et konstruktivt samspil mellem medarbejdere, bestyrelse, menighedsråd og provsti.Vi vægter, at du trives i dit arbejde og har balance i din hverdag. Der vil blive forventet meget af dig, men du skal tilsvarende have mulighed for at have en fleksibel hverdag.Medvirken ved menighedsrådsmøder (aftenmøder) må påregnes. Endvidere må du være indstillet på periodevis merarbejde i forbindelse med f.eks. aflevering af årsregnskaber og budget.Regnskabskontoret er beliggende hos Tryggevælde Provsti, Industrivej 2 i ”Det gamle rådhus” i Rønnede. Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.Aftalerne kan ses på .

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193 kr. – 383.181 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.654 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder af regskabskontoret Annette Otzen

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs