Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • THE HAGUE NL

Description

Bedrijfsomschrijving
Matchdbemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wijwerken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor eentijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onzepayroll organisatie.U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Nade hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elkesollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CVselecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook omreferenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereedhebt.Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV inword-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordtvragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatiete schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk temaken.

Functieomschrijving
Startdatum:20-01-2020
Einddatum: 31-03-2020
Optie opverlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 07-01-2020 om 12:00 uur

De scrummasters hebbenfocus voor een optimaal agile ontwikkelproces van één of meerdereontwikkelteams binnen de organisatie. Doormiddel van het creërenvan een veilige omgeving opdat elk teamlid optimaal kan bijdragenaan het product. Daarnaast identificeer je activiteiten die wel ofniet bijdragen aan het doel en help je het team in het adequaatoppakken van deze activiteiten. Dit doe je volgens de scrumwerkwijze en niet op een projectmanagementmethodiek.

Werkzaamheden


- Verantwoordelijkvoor de uitvoering en naleving van de Agile en Scrum waarden enprincipes binnen het team.
- Procescoachvoor zowel het team als de Product Owner;
- Faciliteren van scrum ceremonies (sprint planning,retrospective, refinement, daily stand-up);
- Faciliterend naar het team en helpt bij het oplossen vande “impediments” zodat het team optimaal kan blijven functionerenen maximale waarde leveren;
- Schermt hetteam af van de omgeving en ruis zodat zij met de juiste focus aande sprintdoelen kan werken;
- Zorgtmiddels de Agile waarden en principes dat het team zich continublijft ontwikkelen zowel qua productiviteit als kwaliteit (en stelthiervoor heldere improvement stories op);
- Coacht en ontwikkelt het team in zelfsturing enzelforganisatie;
- Bevordert een goedeteamdynamiek;
- Helpt het scrumteam naelke sprint een rapportage op te stellen;
- Werkt actief mee aan het implementeren van deAgile-werkwijze binnen VNG Realisatie;
- Helpt de Product Owner om de communicatie tussen het teamen stakeholders te optimaliseren;
- Stimuleert continue verbetering en kennisdeling en helptde organisatie om de Agile mindset en het Scrum framework tebegrijpen en toe te passen.
- Draagt zorgvoor het aansluiten van het ontwikkelproces van het team op hetproces waarmee de gehele portfolio van Common Ground wordtaangestuurd (SaFe);
- Draagt bij aan hetverbeteren van dit centrale proces door o.a. actief de PI events tehelpen organiseren en verbeteren;
- Adviseert en coacht binnen VNG Realisatie waar nodig omte komen tot een zo effectief mogelijke samenwerking binnen degehele Common Groundontwikkelportfolio.

Resultaat

Stuurt voortdurend opverbetering van de agile processen. Zorgt voor een aangenamewerkomgeving voor de teamleden en een optimaal presterend team ofmeerdere teams. Zorgt daarnaast voor een verbeterde samenwerkingtussen teams. Zorgt voor het opzetten van de scrumwerkwijze bijmeerdere teams in de organisatie, inclusief de scrumceremonies.


Standplaats is Den haagen Utrecht

Functie-eisen

- Minimaalafgeronde HBO opleiding;
- Minimaal 4 jaaraantoonbare ervaring als Agile Scrum master binnenITontwikkelomgeving(en);
- CertifiedSAFe® 4 Agilist of Certified LeSSPractitionerCertificering
- ProfessionalScrum Master ICertificering
- Praktijkervaring met toepassing Scaled AgileFramework.
- Minimaal 3 jaarervaringin de rol van softwaredeveloper
- ervaring methet gebruik van Gitlab.com voor het administreren van hetscrumproces;
- Minimaal 3 jaarervaring inde rol van scrum master
- Meer dan één jaarwerkervaring in een R&D team
- Minimaal 3jaar praktijkervaring met de toepassing van de methodeScrumban
- Minimaal 3 jaar praktijkervaring mettoepassing van de methode Kanban
- ProfessionalAgile CoachCertificering
- ProfessionalScrum Product Owner ICertificering
- Werkervaring binnen een gemeentelijkeorganisatie

  • software