Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Skjern

Description

Vil du videreudvikle en folkeskole, hvor profilen er kunst, kultur og musik?
Vil du stå i spidsen for en stor skole i et tæt samarbejde med et rutineret lederteam?
Vil du være udadvendt og kommunikere meget?

Så er Sønderlandsskolen noget for dig!

Skolen
Sønderlandsskolen er profilskole for kunst, kultur og musik og er ved at udvikle et tæt samarbejde musikskolen og en række kulturinstitutioner i Holstebro Kommune. Skolen er gennemrenoveret gennem de seneste år og har tidssvarende rammer for pædagogisk udvikling og praksis. Skolens pædagogiske profil tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang og er inspireret af KRAP og LP-modellen.
Skolen har 677 elever fra 0.-9. klasse samt en undervisningsafdeling for velkomst- og asylklasser på Campus Sct. Jørgen, der kræver et særligt udviklingsorienteret fokus. Den samlede personalegruppe består af 107 medarbejdere. Skolens ledelsesteam består ud over skolelederen af fire afdelingsledere.

Skolerne i Holstebro By
Sønderlandsskolen er en del af skoleordningen i Holstebro By, hvor de tre skoler udgør et skoledistrikt med fælles bestyrelse. De tre skoler er profilskoler med eget profilområde, profilråd og elevråd. Skolerne er for alle børn – uanset kulturel baggrund, evner og talenter. Skolelederne på de tre afdelinger har et meget tæt samarbejde og er på skift øverste leder for skoleordningen.

Skolevæsenet og den fælles opgave
Som skoleleder i Holstebro Kommune bliver du en del af et stærkt og dynamisk skolelederfællesskab, hvor åbenhed om egen praksis og en nysgerrighed over for andres er en naturlig forudsætning for fælles læring og udvikling. Vi forventer, at ledelsesvirket på egen skole bringes i samklang med en fælles retning for det samlede skolevæsen og for hele 0-18 års området.
Vi har store ambitioner om at blive endnu dygtigere til at arbejde sammen på tværs i Børn og Unge. Du skal derfor bidrage til dette samarbejde på alle niveauer. Vi har en målsætning om, at flere børn skal opleve sig som en værdifuld del af et eller flere fællesskaber, og at flere børn skal lykkes inden for almenområdet. Det forventer vi, at du vil arbejde med på og bidrage til.
Skolelederen refererer til Skole- og Rådgivningschefen.

Ledelsesprofil
Vi søger et imødekommende og fagligt dygtigt menneske, der


- Praktiserer dialog, inddragelse og tillid – og tør være handlekraftig
- Har humor og er empatisk
- Har blik for skolens kerneopgave og er enhedsskabende
- Er en samlende figur og en holdspiller
- Kan balancere drift og udvikling
Vi håber, at du vil prioritere følgende højt
- Udvikling af skolens profil og pædagogiske tilbud
- Kommunikation internt og eksternt
- Ressourcestyring
- Organisatorisk forståelse og udvikling
- Synlighed i forhold til medarbejdere, forældre og børn
Som skoleleder har du både det overordnede ansvar for skolens pædagogiske tilbud, personaleledelsen, planlægningen og ressourcestyringen. Det foregår i et tæt samarbejde med lederteamet.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Der er aftalt kriterier for funktionsløn og kvalifikationsløn. Den nye leder må være indstillet på at deltage i relevante uddannelsesforløb, herunder kommunalt tilrettelagte lederkurser og internater.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Skole- og Rådgivningschef Peter Fogde Mikkelsen, tlf. 21 80 33 71 eller konstitueret skoleleder Henrik Hagensen, tlf. 96 11 59 24. Du er meget velkommen til at kontakte skolen for en rundvisning.

Du kan også læse mere om skolen på Sønderlandsskolens hjemmeside

Ansættelsesproces
Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af skolebestyrelsen ved Holstebro By, lederteamet ved Sønderlandsskolen, medarbejderrepræsentanter, skolelederne i Holstebro samt Skole- og Rådgivningschefen. Følgende datoer er fastsat til processen:
- Ansøgningsfrist
27. maj kl. 12.00
- 1. samtale
3. juni fra kl. 16.00
- 2. samtale
17. juni fra kl. 16.00
- Forventet tiltrædelse
1. august
Mellem første og anden samtalerunde skal de valgte kandidater afgive referencer og have udarbejdet person- og kompetenceprofil.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs