Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Videbæk

Description

Videbæk Skole søger skoleleder med tiltrædelse 1. august 2020 eller efter aftale.

Videbæk Skole er en kommunal overbygningsskole med ca. 430 elever, ca. 47 ansatte samt en SFO med 95 børn og 8 ansatte.

Udskolingen modtager elever fra Vorgod-Barde Skole, Fjelstervang Skole og Nr. Vium-Troldhede Skole. Vi har et tæt 4-skolesamarbejde med disse skoler i forhold til at skabe en rød tråd for eleverne.

Vi har et tæt samarbejde med de tre børnehaver i Videbæk.

Skolens ledelse består af skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder. Vi har et tæt, engageret samarbejde og vægter høj kvalitet og konstruktiv sparring med fokus på skolens drift, udvikling samt elevernes læring og trivsel.

Vi har en engageret skolebestyrelse, og SFO’en har et forælderåd. Begge steder oplever vi en konstruktiv dialog med gode løsninger.

Videbæk Skole er afdelingsopdelt og arbejder med afsæt i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anderkendende Pædagogik).

Medarbejderne er engagerede og udviklingsorienterede. Der anvendes metoder som f.eks. ”Fri for mobberi”, Cooperative Learning, innovation m.fl.

Funktionsprofil:
Skolelederen har det faglige, økonomiske samt ledelsesmæssige ansvar for drift og udvikling af skolen inden for rammerne af folkeskoleloven samt Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker.

Skolelederens primære opgaver:


- At lede professionelle læringsfællesskaber praksisnært med elevernes trivsel og læring som omdrejningspunkt
- At inddrive og anvende data til at sikre den faglige og trivselsmæssige progression
- At understøtte arbejdet med det sammenhængende forløb fra 0-18 år i samarbejde med relevante aktører
- At implementere Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker
- At repræsentere skolen på bedste vis i lokalsamfundet.
Nødvendige faglige kvalifikationer og erfaring:
- Relevant faglig uddannelse, helst suppleret med lederuddannelse
- Dokumenteret ledelseserfaring med fokus på synlig praksisnær ledelse
- Evne til at fastholde en fokuseret indsats på elevernes faglige og trivselsmæssige progression
- Kan anvende relevante data og observationer for at sikre faglig progression og trivsel
- Evner at arbejde visionær og strategisk for eget ansvarsområde i samspil med den øvrige organisation i Dagtilbud og Undervisning samt med andre relevante aktører
- Kan sætte relevante, lokale mål i samarbejde med skolebestyrelsen og medarbejderne og føre dem ud i livet
- Erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation.
Personlige kvalifikationer:
- Rollemodel for både de politiske og administrative beslutninger, og arbejder målrettet for at gennemføre dem inden for eget ansvarsområde
- Ordentlig, nysgerrig og handlingsorienteret
- Evner at stimulere og styre mange forandringsprocesser under komplekse betingelser
- Evner at samarbejde tværfagligt samt motivere og involvere medarbejderne
- Kan stå fast - også når det er svært
- Empatisk, anerkendende og humoristisk personlighed.
Løn- og ansættelsesvilkår:
Lederen af Videbæk Skole er ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune, indplaceres på niveau 3 i organisationen og har ledelsesmæssig reference til fagchefen for Dagtilbud og Undervisning. I daglig praksis er den ledelsesmæssige reference til en afdelingsleder i administrationen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsesprocedure- og tidsplan:
Ansøgningsfristen er søndag den 7. juni 2020 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 16. juni 2020 med eventuel 2. samtale
fredag den 19. juni 2020.

Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgningen sendes elektronisk.
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ”send ansøgning” under selve stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og dit

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs