Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Skanderborg

Description

Vi søger derfor en Social- og Sundhedsasssistent pr. 1. juli eller snarest til en 35 timers stilling. Arbejdstiden er tilrettelagt i fast grundplan med morgen- og aftenvagter og arbejde hver anden weekend.

Landsbyen Sølund
Landsbyen Sølund er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Se mere om Sølund på www.solund.dk

Boenhed 20
Boenhed 20 er en specialafdeling for udviklingshæmmede med autisme og gennemgribende udviklingsforstyrrelser med personlighedsforstyrrelser og/eller psykiatriske overbygningsdiagnoser. Flere af beboerne har ikke noget verbalt sprog. Flere beboere kan udvise selvskadende og/eller udadreagerende adfærd.

Der bor i alt 8 beboere i Boenhed 20, der er opdelt i et hus med 6 beboere og to pavilloner. Flere af beboerne er normeret en til en. Fælles for beboerne i Boenhed 20 er, at de har brug for megen hjælp og støtte i hverdagen til daglige gøremål, såsom personlig hygiejne, vejledning/hjælp til spisning og til udførelse af fastlagte aktiviteter.

Opgaver med personlig pleje og omsorg indgår som en naturlig del af arbejdet, og varetages på lige fod af SOSU-assistenter, Pædagogisk og Terapeutisk personale. En beboer har aktivitetstilbud uden for huset, andre beboere har aktivitetstilbud i huset.

Filosofi og faglig tilgang
Vi arbejder ud fra filosofien Gentle Teaching.

Gentle Teaching er en filosofisk tilgang til det relationelle arbejde, hvor den professionelle omsorgsperson begynder med sig selv med at reflektere over sin egen evne til at udvise nænsomhed, varme og være kærlig uden betingelser.

Mennesker skal støttes – ikke tilpasses. Kærlighedsbegrebet er i spil ud fra perspektiver som næstekærlighed, moderkærlighed og den professionelle kærlighed, hvor man hjælper et andet menneske til at hjælpe sig selv. http://solund.dk/om-landsbyen-2/fundament-og-vaerdier/

Fagligt arbejder vi med, low arousal, neuropædagogik, sanseintegration, ADL – altid med en anekendende tilgang.

Vi søger


- Vi ønsker en kollega, der har høj grad af samarbejdskompetence og som aktivt deltager i den daglige refleksion over den daglige faglige praksis.
- En kollega der vil være en af vores medicinansvarlige.
- En kollega der har lyst til at deltage i vejledningen af elever
Vi glæder os til at samarbejde med en kollega, der har lyst til at arbejde med udgangspunkt i beboernes individuelle ressourcer og behov, og som kan rumme deres forskelligheder.

Vi ønsker en kollega som har lyst til at arbejde systematisk med ny dokumentationsteknologi. Vi skaber og arbejder med faktabaseret viden, til gavn for tilrettelæggelsen af den konkrete faglige opgaveløsning, for hver enkelt beboer, og for udvikling af fagligheden generelt.

Vi tilbyder efteruddannelse og….
- Kurser og temadage på Sølunds egen kursusafdeling VISS https://viss.skanderborg.dk/
Bl.a. Intro til neuropædagogik, Gentle Teaching, magtanvendelser og ….
- Dygtige kolleger med høj faglighed
- Mulighed for faglig udvikling gennem kollegial og ledelsesmæssig sparring og supervision
- Fokus på at arbejde for et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø
- Tværfagligt samarbejde med Sølunds fysioterapeuter, musikterapeut, psykiater, læge m.fl.
- Du bliver klædt på til opgaven med en grundig introduktion.
- Opgavefokuseret ledelse med høj grad af tillid og uddelegering
For nærmere info om stillingen
kontaktes faglig leder Ulrik Rasmussen telefon 51 62 72 32.

Samtaler forventes afholdt løbende og der indkaldes pr. telefon/mail.

Vi gør opmærksom på, at lønsammensætning sker efter de overenskomstmæssige principper i Ny løn og at der ved tilbud om ansættelse rekvireres udvidet straffeattest. Ved ansættelse skal fremvises et gyldigt kørekort. Landsbyen Sølund er røg- og alkoholfri i arbejdstiden.

Kun ansøgere, der søger via linket i stillingsopslaget kommer i betragtning.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs