Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Hillerød

Description

Brænder du for den psykiatriske patient? Så er det lige dig, vi står og mangler.


Hvad skal du lave?


Du skal sammen med dine kommende kolleger varetage plejen af patienter, hvor størstedelen har diagnoserne skizofreni, bipolar eller akutte psykoser grundet misbrug. Patienterne kommer via akutmodtagelsen eller fast track fra vores ambulante enheder. Vi modtager desuden også patienter fra Vestre Fængsel, der vurderes at kunne rummes på et intensivt afsnit.

Vores patienter er gennemsnitligt indlagt 1-2 måneder. Det vil sige, at der er mulighed for stabilisering hos patienterne og opbygning af stærke relationer.

Eksempler på konkrete opgaver


- Samtaler med patienterne, deltage i stuegangssamtaler og tværfagligt samarbejde
- Motivere patienterne til at deltage i afsnittets aktiviteter , benytte vores sanserum samt motivere dem til at deltage i fysio- og ergoterapeuternes aktiviteter.
- På sigt vil du kunne få ansvaret som nøgleperson for et eller flere afsnittets forskellige ansvarsområder og projekter Vores forventninger til dig


Du er god til at kommunikere og samarbejde. Vi vægter samarbejdet med patienterne og deres pårørende højt, og vi arbejder ud fra en åben og lyttende tilgang og lægger stor vægt på respekten for det enkelte menneske.

Du er faglig engageret. Vi forventer, at du reflekterer over din egen indsats, og at du udover at ville vedligeholde dit kompetenceområde også ønsker at udvikle dig fagligt.

Desuden forventer vi, at du brænder for psykiatrien, eller at du er nysgerrig på at lære psykiatrien at kende.

Hvorfor skal du søge job hos os?


Vi er et velfungerende afsnit med høj kvalitet i plejen og meget lidt tvang. Vores patienter er glade for at være hos os. Vi har stort fokus på patientinddragelse samt et positivt arbejds- og patientmiljø, som redskaber til at nå de fælles mål med sygeplejen og behandling på et højt fagligt niveau.

Vi er glade for at modtage nye kolleger, og vi er altid åbne overfor nye ideer.

Desuden tilbyder vi:


- Et langt introduktionsforløb. Alle nyansatte tilbydes et langt introduktionsforløb med diverse kurser, to mentorer og fast supervision hver uge.
- Mulighed for kontinuerlig faglig udvikling. Vi giver løbende vores medarbejdere mulighed for at udvikle sig fagligt bl.a. gennem kurser. Vi tilbyder bl.a. mulighed for en 1. årig uddannelse i ”Nedbringelse af tvang” samt farmakologikursus.
- Et stort fokus på vores arbejdsmiljø. Vi samles i midten af hver vagt og sikrer os at alle er med, eller om der er nogle der har brug for hjælp. Velkommen indenfor hos lukket intensivt afsnit 801


Afsnit 801 er et lukket afsnit beliggende på Brøndbyøstervej, som er normeret til 13 patienter, der kommer fra optageområdet Rødovre, Albertslund og Brøndby. Vi har aldrig overbelægning og udskriver som hovedregel altid patienterne til åbent afsnit eller til ambulant behandling.

Du bliver en del af en tværfaglig personalegruppe, der består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, pædagoger, ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog og socialrådgiver.

Løn- og ansættelsesvilkår


Løn i henhold til overenskomst og principper om Ny Løn.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Der er tale om en fast stilling i blandede vagter. Primært aftenvagter vil også være muligt, hvis man ønsker det.

Ansøgningsfristen : Søndag den 24. maj.2020 kl. 23:59. Vi afholder samtaler løbende. Ansættelsen er snarest muligt eller efter aftale.

Du bedes uploade CV og autorisation sammen med din ansøgning.

Vil du vide mere eller måske besøge os?


Ønsker du at vide mere og stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Vibeke Frandsen på tlf. 30893471 eller på mail

I Region Hovedstadens Psykiatri ønsker vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der bidrager til, at alle medarbejdere får de bedste betingelser for at udvikle sig og trives. I den forbindelse tilbyder vi røgfrie arbejdspladser, løbende vedligeholdelsestræning og spændende karriereveje.

Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs