Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

Genopslag for at udvide ansøgerfeltet

Vil du være med til at binde vores sociale indsatser og økonomi sammen på et af landets største velfærdsområder? Har du blik for sammenhænge på tværs, en stærk faglighed indenfor økonomi, og sætter du pris på et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone?
Så kom og vær med!

Opgaver
Som vores nye specialist vil dit ansvar primært være tværgående analyseopgaver på tværs af borgercentre og forvaltninger. Du skal selvstændigt drive budgetprocesser og være styrende i
forhold til interessenter og samarbejdspartnere. Du skal skrive politiske indstillinger og budgetnotater og klæde lederne på, når de skal stå på mål for prioriteringer og beslutninger.
Derudover vil der løbende være behov for, at du understøtter dine kolleger med arbejdsopgaver inden for budgettering og økonomi.

Vi søger en kollega, som


- har overblik og kan se sammenhænge på tværs
- har naturligt flair for tal og store datamængder, herunder evne til selvstændigt at overskueliggøre og bearbejde komplekse data i analysesammenhæng
- er skarp på den strategiske retning og hurtigt kan sætte sig ind i komplekse områder
- kan formidle komplekse budskaber klart og tydeligt i skrift og tale
- arbejder systematisk og har blik for detaljen
- har forståelse for det socialfaglige område
- har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
- har gode it-kompetencer, herunder Excel, og har lyst til at arbejde med vores fagsystemer
- kan samarbejde med både egen og øvrige faggrupper Derudover har du lyst til at arbejde i en afdeling, hvor vi vægter det kollegiale fællesskab højt, og hvor det gode arbejdsmiljø er i fokus.

Muligheder
Som en del af Økonomienheden i Borgercenter Handicap får du mulighed for selv at præge din opgaveløsning. Du bliver en del af en arbejdsplads med en masse engagerede kollegaer, og du får mulighed for både faglig og personlig udvikling. I Økonomienheden er der højt til loftet og travlt på gulvet.

Om Borgercenter Handicap
Borgercenter Handicap (BCH) er et af fire borgercentre i Københavns Kommunes socialforvaltning. Vi har ansvar for kommunens indsats over for borgere med funktionsnedsættelser. Borgercentret har både myndighedsansvar for indsatsen samt ansvar for drift og udvikling af dag- og døgntilbud til borgere med handicap. Vi er en organisation i rivende udvikling, som du får god mulighed for at præge.

Økonomienheden
Økonomienheden i Borgercenter Handicap består af et budget- og analyseteam og en faktura- og betalergruppe. De ledige stillinger er i budget- og analyseteamet.
Økonomienheden er for nyligt udvidet fra 15 til 25 medarbejdere. Vi er derfor en ny afdeling, som er ved at konstituere sig.
Under borgercentret hører i alt otte centerfællesskaber, som tilbyder forskellige døgn- og dagtilbud for borgere med handicap i Københavns Kommune.
Økonomienhedens opgave er at betjene og understøtte den samlede økonomistyring i Borgercenter Handicap. Desuden indgår budget- og analyseteamet i en bred vifte af dataanalyser ud over det økonomiske område, eksempelvis i forhold til målstyring og udviklingsplaner. Dette betyder blandt andet samarbejde og løbende dialog med Socialforvaltningens centrale kontorer, øvrige borgercentre og decentrale enheder på det udførende område.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker hurtigst muligt og i henhold til gældende overenskomst.
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.
Vi indhenter referencer på den kandidat, der tilbydes jobbet.

Yderligere oplysninger
Vi har til huse på Borups Allé i København N og er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs