Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Warsaw

Description

U nas zyskasz:


- umowę o pracę,
- pensję zawsze na czas i premię miesięczną,
- trzynastą pensję i dodatek stażowy,
- dofinansowanie do wypoczynku i wydarzeń kulturalnych,
- atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki medycznej i karty Multisport,
- pracę w przyjaznym i inspirującym zespole. Wymagania


Skontaktuj się z nami, jeśli:


- posiadasz wykształcenie wyższe,
- posiadasz doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań przetargowych w obszarze administracji i nieruchomości,
- znasz Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie,
- potrafisz pracować w zespole i jesteś komunikatywny. Oferujemy


Na Twój dzień pracy będzie się składać:


- weryfikowanie potrzeby zakupowej: OPZ i SIWZ,
- ocena i udział w procesie przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych z obszaru administracji i nieruchomości,
- koordynowanie i nadzór działań związanych z przygotowaniem i realizacją postępowań przetargowych z obszaru administracji i nieruchomości,
- reprezentowanie Poczty Polskiej S.A. w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zachęcamy także do aplikowania osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
powyżej 50 lat lub po dłuższej przerwie w pracy.

Czekamy na Twoje CV


Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko kilka minut.

Aplikuj

„Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody oraz obowiązujących przepisów Kodeksu pracy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane zawarte w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych i wytworzonych w trakcie procesu rekrutacji dokumentach.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia złożenia aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST)."

About the company

NeuvooBulkPL

Related jobs