Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Aalborg

Description

Fast lærerstilling som matematik- og tysklærer til mellemtrin og udskoling

Stolpedalsskolen søger en dygtig og engageret matematik- og tysklærer til mellemtrin og udskoling i en fast stilling pr. 1 august 2020. Det vil være en klar fordel, hvis du samtidig kan undervise i natur og teknologi og idræt.
Du skal være en teamplayer der er villig til, at arbejde tæt sammen med andre lærere og pædagoger i et fagligt stærkt miljø på en udviklingsorienteret skole, hvor elever, personale og forældre lægger vægt på, at faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger.

Vi forventer, at du bidrager med en høj pædagogisk og didaktisk indsigt med fokus på elevernes nysgerrighed og med øje for, at skabe gode og trygge rammer for læring og trivsel for vores elever.

Vi tilbyder:


- en spændende pædagogisk arbejdsplads med høj faglighed og kompetente, engagerede kolleger og ledelse.
- en arbejdsplads der vægter kommunikation og samarbejde højt
- en arbejdsplads præget af godt kollegafællesskab og samarbejde
- en forældregruppe, der bakker op om skolen og dens værdier: nysgerrighed, faglighed, fællesskab og respekt
- en god personlig forberedelseplads og høj grad af fleksibilitet i forhold til, hvor forberedelsen foregår.
- en kultur, der er styret af et ressourcesyn på eleverne
- trivselsarrangementer og tilknytning af en omsorgsperson
- mulighed for sparring med kollegaer og ledelse Vi forventer:
- Stabilitet i forhold til fremmøde og samarbejde
- at du besidder stærke menneskelige og faglige kompetencer
- at du udøver en tydelig klasseledelse og agerer som en positiv rollemodel
- at du er åben for og har lyst til at bidrage til et tæt teamsamarbejde
- at du bidrager med glæde og god energi i undervisningen og forældresamarbejdet og tager aktivt del i de faglige og pædagogiske drøftelser med kollegaer
- at du vil investere dine kompetencer i elever og kolleger på Stolpedalsskolen
- at du vil medvirke positivt og konstruktivt til udviklingen af Stolpedalsskolen.
- at du kan se dig selv i vores værdier:
Ansøgsningsfrist tirsdag d. 26. maj kl. 12.00
Vi forventer samtaler torsdag d. 28. maj

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs