Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • NETHERLANDS

Description

Job Description
Novartis Pharma biedt in Nederland innovatieve geneesmiddelen om de kwaliteit van leven te verbeteren en leven te verlengen. Zo willen we als Novartis een betekenisvolle bijdrage aan de gezondheidszorg leveren. We maken gebruik van op wetenschap gebaseerde innovatie om enkele van de meest uitdagende problemen in de gezondheidszorg en de samenleving aan te pakken.
Novartis is een wereldwijde onderneming met een gediversifieerde portefeuille om te voldoen aan de veranderende behoeften van patiënten en de samenleving: innovatieve geneesmiddelen, oogzorg en kostenbesparende generieke geneesmiddelen.

Verantwoordelijkheden binnen de functie:

• Verwerken van ontvangen orders zodat de klant tijdig en conform afspraken over het bestelde de beschikking heeft. • Plaatsen inkoopporders van de Novartis geneesmiddelen, voorraadbewaking en douaneafhandeling.
• Verrichten van ondersteunende activiteiten op secretarieel en administratief gebied ten einde de afdelingsprocessen goed te laten verlopen.

• Verwerken van orders en retourzendingen voor geneesmiddelen ten behoeve van een tijdige levering aan de klant, conform overeengekomen leveringsvoorwaarden en distributieafspraken en de facturering hiervan.
• Het dagelijks onderhouden van contacten met klanten en logistieke dienstverleners ten behoeve van een optimale serviceverlening.
• Signaleren, analyseren en registreren van foutieve leveringen, afwijkingen ten aanzien van voorraad, overeengekomen leveringsvoorwaarden en klantafspraken, evenals het initiëren van corrigerende acties.
• Opstellen en onderhouden van CDM quotering per klant en het registreren en afhandelen van knelpunten in overleg met het Head SCM.
• Opstellen en aanleveren van gegevens ten aanzien van verpakkingsafval conform het Verpakkingen Beheer Systeem.
• Controleren van dagelijkse sales rapportages van de logistieke dienstverlener en het bewaken en registreren van kortings- en prijsafspraken.
• Assisteren van de accountants tijdens de periodieke controle van order- en facture-ringsproces.
• Aanmaken en plaatsen van inkooporders van de Novartis geneesmiddelen geba-seerd op de inkoopplanning, evenals het op voorraad nemen en controle op het tij-dig vrijgeven ervan.
• Zorg dragen voor het tijdig beschikbaar stellen van documentatie m.b.t. binnenko-mende goederen aan interne afdelingen en logistieke dienstverleners.
• Signaleren, analyseren en registreren van kritieke voorraadsituaties en de communicatie hierover naar leverancier en interne afdelingen en zorgdragen dat corrigerende maatregelen genomen worden om out of stock situaties te voorkomen.
• Aanmaken van opdrachten voor vernietiging, de afhandeling in SAP en het docu-menteren ervan.
• Zorgdragen voor een correcte douaneafhandeling en afstemming hierover met de verantwoordelijke personen binnen en buiten onze organisatie.

• Verrichten van administratieve/secretariële werkzaamheden o.a.: - informatieverstrekking assortiment- en prijswijzigingen aan de groothandel - archiveren overeenkomsten / contracten met klanten en logistieke dienstverleners - archiveren van orders / facturen / productinformatie - het controleren van prijzen, prijslijst, Z-Index, SAP (four eyes principle) - het up-to-date houden van het handboek SD (SAP) - het opstellen van overzichten en KPI’s ten behoeve SCM rapportages. - verzorgen van alle afdelingscorrespondentie en archivering
Minimum requirements
• Minimum opleiding: MBO plus administratieve / logistieke ervaring
• Gewenste opleiding: HBO (zonder ervaring)
• Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk
• Minimum ervaring: Ervaring met Excel en Word.
• Gewenste ervaring: 1-2 jaar logistieke administratie of verkoop binnendienst.
Kennis van SAP is wenselijk echter niet noodzakelijk


Wij bieden:
•De mogelijkheid om binnen een dynamische omgeving multidisciplinair samen
te werken;
•en breed pallet aan mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
•en internationale werkomgeving met veel verantwoordelijkheden;
•een marktconform salaris;
•een bonusregeling

Interesse? Reageer dan via de website!

.

Division PHARMA
Business Unit Region Europe GenMed
Location Netherlands
Site Amsterdam
Company/Legal Entity Novartis Pharma NL
Functional Area Technical Operations
Job Type Full Time
Employment Type Regular

About the company

Novartis has a clear mission, focused strategy and strong culture, all of which we expect will support the creation of value over the long term for our company, our shareholders and society. We recognize that our business depends on the creativity, dedication and performance of our associates. We encourage associates to focus on achievement through collaboration and innovation.

A global healthcare leader, Novartis has one of the most exciting product pipelines in the industry today. A pipeline of innovative medicines brought to life by diverse, talented, performance driven people. All of which makes us one of the most rewarding employers in our field.

Our company culture is guided by high ethical standards. Our values help guide the choices people make every day, and they define our culture and help us execute the Novartis strategy in line with our mission and vision.

Innovation
Quality
Collaboration
Performance
Courage
Integrity

Companies in this sector

Hives where you can find this job offer