Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Kerteminde Kommune

Description

I Kerteminde Kommune,Børn- og ungerådgivningen,søger vi en teamleder, der gennem inddragende processer kan skabe sammenhæng og udvikling.

Kort om Børn- og ungerådgivningen


Børn- og ungerådgivningen består af PPR-psykologer, ergoterapeuter, sundhedsplejersker, familiekonsulenter m.fl. Teamet har en nøgleposition i det opsporende og forebyggende tværfaglige samarbejde om det enkelte barn og dennes familie, hvor teamet bidrager med specialiseret faglig understøttelse. Børn- og ungerådgivningen er en del af Børn, familie, og dagtilbudsafdelingen og holder aktuelt til på Langeskov Rådhus med forventet flytning til Munkebo ultimo 2020.

Vi tilbyder dig en lederstilling


- Med et fagligt bredt ansvarsområde, hvor du kan bruge og udvikle dine kompetencer optimalt.
- Med ledelse af ca. 25 engagerede og fagligt kompetente medarbejdere.
- Iet lederteam, der prioriterer kollegial støtte, trivsel og sammenhold.
- På en ambitiøs arbejdsplads, hvor vi gerne forandrer og udvikler, fordi vi følger med i og omstiller os efter politiske visioner og ny viden.
- Ien kultur, hvor vi har fokus på at skabe tværfaglige helhedsorienterede løsninger tæt på borgeren. Dine opgaver


Dine arbejdsopgaver bliver at varetage den faglige og den personalemæssige ledelse af Børn- og ungerådgivningen i et tæt samarbejde med bl.a. teamets to koordinatorer for hhv. psykologerne og sundhedsplejen. Du har ansvaret for den daglige drift samt overholdelse af det vedtagne budget og gældende lovgivning.

Derudover har du sæde i Visitationsudvalget for visitationen til specialtilbud.

Du har til opgave at fremtidssikre Børn- og ungerådgivning, så teamet smidigt kan tilpasse sig nye behov og krav.

Du kanher læse mere om os og om succeskriterier for dit arbejde.

Vores forventninger til dig


- Du er en ambitiøs, visionær og resultatorienteret leder, der formår at skabe udvikling i tæt dialog med egne medarbejdere samt medarbejdere og lederkolleger i dagtilbud og skoler.
- Du har en anerkendende og samarbejdende ledelsesstil, og formår at få det bedste frem i den enkelte medarbejder samtidig med, at teamet arbejder som et hold. Du kan skabe sammenhæng og trivsel i et tværfagligt team, samtidig med, at du kan understøtte, vedligeholde og udvikle de fagspecifikke kompetencer.
- Du kan understøtte en sikker opgaveløsning i den daglige drift af teamet. Herunder gå foran og skabe retning, når der skal prioriteres i de mange opgaver.
- Du har visioner for og et stærkt fokus på forebyggelse og på at kunne yde en tidlig indsats gennem konsultativt arbejde. Du har viden om og erfaringer med at arbejde på et systemisk grundlag og med en narrativ tilgang. Din grundlæggende tilgang til området er at understøtte ud fra et empowerment-perspektiv.
- Du har erfaring med ledelse.
- Du har erfaring fra børne- og ungeområdet, bred viden om lovgivning, teori og metode indenfor området samt viden om børn og unges udvikling fra før fødsel til det 18. år.
- Du har gode evner for skriftlig formidling og mestrer mundtlig kommunikation på organisationsniveau.
- Du er god til at lytte samt har en positiv og nysgerrig tilgang og respekt for andre mennesker. Du arbejder processuelt samt har gode samarbejdsevner og organisatorisk overblik. Det praktiske


Stillingen ønskes besatden 1. august 2020.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs