Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Copenhagen

Description

I Transport- og Boligministeriet er vi i fuld gang med mange store projekter, og husets sager står ofte højt på den politiske dagsorden. Jobbet i Togkontoret vil være spændende for dig, som er interesseret i et varieret og analytisk opgavefelt krydret med politisk proces.

Togkontoret er centralt placeret i ministeriets arbejde med organisering, politikudvikling og den strategiske udvikling af jernbaneinfrastrukturen og togsystemet i Danmark. Dagligdagen i Togkontoret er præget af en blanding af opfølgning på politiske aftaler, længerevarende analyseprojekter, lovforslag til brug for udbygning af jernbaneinfrastrukturen, indkøb af togtrafik samt løbende ministerbetjening og bidrag til pressesager.

Stillingen
Som student i Togkontoret vil du opleve et arbejdsmiljø med personlig frihed og med et stort individuelt ansvar. Vi tilbyder et job med god mulighed for faglige udfordringer og indflydelse på de konkrete arbejdsområder. Du kommer til at beskæftige dig med flere forskelligartede opgaver inden for ministeriets område. Opgaverne vil især vedrøre kontorets større projekter og forskellige løbende opgaver, herunder bl.a.:


- Bidrag til ministerbetjening
- Sekretariatsbetjening i forbindelse med større analyser, herunder referatskrivning og høringer
- Mindre analyseopgaver og beregninger
- Informationssøgning
- Besvarelse af henvendelser fra Folketinget, borgmestre, borgere og andre aktører

I takt med at du som studentermedhjælper oparbejder erfaring med ministeriets arbejdsopgaver og processer, vil der være mulighed for at få større og større ansvar, herunder ansvar for egne sager og projekter på lige fod med Togkontorets fuldtidsmedarbejdere.

Togkontoret består foruden dig af otte medarbejdere. Vores arbejdsmiljø er uformelt og præget af hjælpsomhed og godt humør.

Om dig
Du har en samfundsfaglig baggrund - eksempelvis stud.scient.pol., stud.polit eller lignende. Vi forestiller os, at du er i gang med 3. år på bacheloruddannelsen eller lige er startet på overbygningen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Den ugentlige arbejdstid aftales i forhold til den enkelte student, og ansættelsen sker i henhold til organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT. Der er gode muligheder for frihed i forbindelse med eksamenslæsning.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte kontorchef Lars Olsen pålao@trm.dkeller via departementets telefonnummer 41 71 27 00, hvis du vil høre nærmere om jobbet.

Din ansøgning
Send din ansøgning inkl. karakterudskrift fra din uddannelsesenest søndag den 4. august 2019. Du ansøger via et link, som du finder nederst i stillingsopslaget på vores hjemmeside,www.trm.dk.

Transport- og Boligministeriet ser mangfoldighed som en ressource og ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Departementet er medlem af Foreningen Nydansker.

  • administrative