Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Rijswijk

Description

Ben jij op zoeknaar de perfectecombinatietussen service en sales?

Welkom bij Beter Horen!


- Leren en werkenbij de marktleider in de hoorbranche
- Doorgroeimogelijkheden tot erkendAudicien
- Allesleren over de nieuwstetechnieken en de meestgeavanceerdehooroplossingen
- Persoonlijkegroeidankzijintensieve coaching
- Salarisvanafdagéén Jouwwerkdag

AlsVerkoopadviseur ben jij het eersteaanspreekpuntvoor de klanten van Beter Horen. Je zult direct ervarendatgeendaghetzelfde is.

Wist je datonzeklantenwel van eenfeestjehouden? Gelukkigwordt het dragen van gehoorbeschermingtijdens festivals steeds normaler en populairder. Want eenblijvendepiep in je orenwil je échtniet! In de functie van Verkoopadviseur help jij je klant aan de besteoplossing op het gebied van (op maatgemaakt) gehoorbescherming. Met behulp van siliconenmateriaalmaak je eenmooieafdruk van de oren van je klant. De mal stuur je naar het laboratorium. Op basis hiervanwordt de gehoorbescherminggemaakt. Je kunt je duswelvoorstellen hoe belangrijk het is dat de afdruksecuurwordtgemaakt.

Maar erzijnookklanten die zichzorgenmaken om hungehoor of klanten die problemenervaren met hunhoortoestel. Zij willengraageenbeetjeadvies van jouals specialist. Nadat je jouwklanteneenwarme, versgemalen kop koffieaangebodenhebt, ga je met hen in gesprek. Je neemt met een half woordgeengenoegen, maar vraagt door tot je de werkelijkeklantvraagbepaaldhebt. Je adviseert je klanten over de werking en de voordelen van de producten en zorgtervoordat ze tevreden de deuruitlopen.

Naast het adviserendverkopenwordterookeenberoepgedaan op jouw plan- en organisatie skills. Denk aan agendabeheer, administratie en telefoonaanname.

Zo werkt het

Het echtewerkbegint al bij de start van jouwcarrièrebij Beter Horen. Wijgelovendat je het meesteleert door te doen. Jij mag dusmeteen aan de slag in een Beter Horen winkel in jouwregio.

Ondertussenbrengenonze coaches je tijdens de opleidingsdagen aan onze eigen Academy de belangrijkste skills op het gebied van het oor, het gehoor, hooroplossingen en adviserendverkopenbij. Je maaktkennis met de nieuwstetechnieken in de wereld van audiologie en leert hoe je commerciëlekansenoptimaalkuntbenutten. De idealecombinatietussen service, sales en techniek.

Na driemaanden hard werkenontvangjijjouwcertificaat en mag jijjezelf specialist in de hoorzorgnoemen.

Wie zijnwij?

Alsmarktleider in de hoorbranchegelovenwij in eenmaatwerkoplossingvooriedereen. Dat is ietsdatonsonderscheidt in de markt. Bij Beter Horen zijnwijervanovertuigddatprofessionelehoorzorgalleen door professionals aangebodenkanworden. Beter Horen telt maar liefst 750 van deze professionals! Zij gaven Beter Horen alswerkgevergemiddeldeen 8,3 in onslaatstemedewerkerstevredenheidsonderzoek. Trots!

Wat wijvragen? Drive, energie en toewijding

Wat we bieden? Eencompleet Traineeship en ruimeontwikkel- en opleidingsmogelijkheden

Goede deal?

Wat vindenwijverderbelangrijk:


- Minimaaleenafgeronde HAVO of MBO-3 opleiding
- 24uur per week beschikbaar
- Willenwerken op koopavond en/of zaterdag
- Recentewerkervaring in de Retail is een pre Solliciteren? Klik dan

Heb jevragen over Beter Horen, de opleiding of jouwsollicitatie? Neem contact op met Masha Tankink (Recruitment) via of 06-83213498. Een WhatsApp sturen mag natuurlijkook!

  • coaching