Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Geleen

Description

De verpleegkundige van ons Transmuraal Thuiszorg Team
De huidige marktontwikkelingen laten enerzijds een forse groei zien aan kwetsbare ouderen die langer thuis wonen en noodzaken anderzijds tot zo kort mogelijke ziekenhuisopnames en verplaatsing naar zorg aan huis. Hierbij vormt ons Transmuraal Thuiszorg Team een belangrijke schakel. Naast deze groei zien we ook een toenemende vraag tot nadere samenwerking met de Huisartsenpost (HAP) in het ziekenhuis en de Spoedeisende Hulp (SEH). Ons Transmuraal Thuiszorg Team is momenteel 7 dagen in de week van 7.00 tot 23.00 uur inzetbaar.

Voor ons Transmuraal Thuiszorg Team zoeken we ervaren verpleegkundigen (niveau 4 of 5) die geheel zelfstandig in thuissituaties van de cliënt kunnen acteren. Het werken in de thuissituatie biedt een zeer compleet beeld van de cliënt in zijn/haar meest kwetsbare omgeving. Als verpleegkundige dien je hierbij een combinatie van specialisme (specialistische verpleegkundige handelingen) en generalisme (klinische blik op zowel cliënt als diens omgeving/mantelzorgers) te laten zien. Juist deze combinatie maakt het werken als verpleegkundige in het Transmuraal Thuiszorg Team heel bijzonder!

Een aantal veel voorkomende verpleegkundige handelingen binnen onze Transmurale Zorg zijn:


- Het aanleggen van infuuspompjes bij palliatieve sedatie enpijnbestrijding;
- Drainzorg en wondspoeling bij complexe wondzorg;
- Complexe stomazorg;
- Begeleiding nierdialyse bij cliënt thuis;
- Toediening parenterale voeding en aanleggen voedingssonden;
- Hepariniseren van porth a cath;
- Toedienen intraveneuze antibiotica via perifeerinfuus of PICC lijn;
- Subcutane toediening morfine;
- Aanleggen duodopa pompjes via PEG catheter;
- Catheterzorg en intermitterendcatheteriseren(ook vankinderen);
- Tracheostomazorg;
- Wond- en drainzorg en begeleiding bij zorgpad mamacare. Wat vragen wij?


- Je bent gediplomeerd verpleegkundige, bijvoorkeur HBO-V of specialisatie of hebt door werkervaring gelijk niveau behaald;
- Je hebt passende werkervaring opgedaan als verpleegkundige;
- Je bent in staat om cliëntsituaties vanuit een helicopterview te overzien en schakelt gemakkelijk met ketenpartners;
- Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatie enbent in staat dit op verschillende niveaus toe te passen;
- Je bent flexibel en veerkrachtig en staat open voor veranderingen;
- Je bent accuraat, nauwkeurig en kunt zelfstandig werken;
- Je beschikt over een rijbewijs en een eigen auto. Wat bieden wij?


- Een dienstverband voor minimaal de duur van 1 jaar met eventueel de mogelijkheid tot meteen een vast contract, afhankelijk van jouw huidige werkgever;
- De vacature is voor minimaal 20 en maximaal 24 uur per week;
- De mogelijkheid om jouw werktijden en werkdagen in overleg te bepalen;
- Een arbeidsvoorwaardenpakket conform cao VVT inclusief vakantietoeslagvan 8% en een eindejaarsuitkering van 7,4% dat in 2020 wordt verhoogd naar 8,33%;
- De mogelijkheid om deel te nemen aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Inlichtingen
Inlichtingen over de functie kun je inwinnen bij Lilian Poulsen, operationeel manager, te bereiken onder telefoonnummer 088 – 11 84 524.
Inlichtingen over de sollicitatieprocedure kun je inwinnen bijRecruitment Zuyderland Thuiszorg via of 088 – 11 84 549.

Aanvullende informatie
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social media maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal dit tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek besproken worden. Zijn er binnen Zuyderland op dit moment bovenformatieve kandidaten die in aanmerking komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne kandidaten.

  • coaching