Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Videbæk

Description

Den 1. august 2020 bliver de to folkeskoler i Ringkøbing til én samlet skole, Ringkøbing Skole, stadig på de to eksisterende matrikler. Det gør de for at sikre muligheden for at skabe en bedre etnisk balance i byens dagtilbud og skole. Denne fusion skal du sammen med skolelederen og det øvrige ledelsesteam stå i spidsen for.

Ringkøbing Skole består af to afdelinger: Afdeling Rindum og afdeling Alkjær. Skolelederen har det overordnede ledelsesansvar for hele Ringkøbing Skole, men har sit primære virke på afdeling Rindum. Du får dit primære virke på afdeling Alkjær med ansvar for både økonomi, personale og den pædagogiske linje. Du indgår som daglig leder af afdeling Alkjær i en fælles teambaseret indsats med skolelederen og den øvrige ledelse på hele skolen.

En af dine første opgaver bliver bl.a. at medvirke til en vellykket og smidig fusion af de to skoler til én i fælleskab og samklang med både forældrene, skolebestyrelsen, personalet samt den øvrige ledelse. Den samlede skole er i en god udvikling, som du bidrager til at fastholde og udbygge. Det kan du kun gøre ved at udøve synlig og nærværende ledelse i forhold til børn, forældre, personale og andre interessenter omkring skolen.

Det indebærer, at du kan motivere og samarbejde med hele skolens personale, så de kan yde den bedst mulige indsats for børnenes leg, læring og trivsel. Vi forventer, at du i samarbejde med ledelse, personale og forældre kan skabe fortsat udvikling af afdeling Alkjær med fokus på høj faglighed, professionelle relationer og trivsel for alle, så afdelingen forbliver attraktiv for både elever, forældre og medarbejdere. Vi forventer, at du kan profilere den samlede skole og kommunikere med skolens omverden for at opretholde den størst mulige opbakning til skolen.

Du har erfaring med ledelse og kan samarbejde med skolens ledelsesteam, medarbejdere, forældre og elever. Dertil kan du agere i et politisk ledet system.

Af personlige egenskaber vægter vi, at du er nysgerrig og åben, indgår i dialog, er pragmatisk og har humor og empati - du er en holdspiller og kan tage selvstændige beslutninger kvalificeret på baggrund af definerede værdier og retning for skolen.

Ringkøbing Skole:


- Største skole i Ringkøbing-Skjern Kommune
- Teamorganiseret skole
- 150 ansatte
- 0. – 9. klasse
- 1075 elever
Afdeling Rindum :
- Overbygningsskole for grundskoler på afdeling Alkjær og afdeling Rindum samt Holmsland Skole
- Praktikskole for lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter
- 110 ansatte
- 0. – 9. årgang
- 725 elever (ca. 350 i overbygningen)
- SFO for 0. – 3. klasse med ca. 195 børn
- Klub for 4. – 6. klasse med ca. 50 børn
- Moderne og tidssvarende fysiske rammer, der understøtter skolens vision, værdier og faglige praksis
- Daglig arbejdsplads for skoleleder samt 3 afdelingsledere, heraf én med ansvar for afdelingens SFO.
Afdeling Alkjær :
- Har modtageafdeling for 2-sprogede børn 0. – 6. klasse
- Praktikskole for pædagoger og pædagogiske assistenter
- 40 ansatte
- 0. – 6. årgang
- 340 elever
- SFO for 0. – 3. klasse med ca. 135 børn
- Klub for 4. – 6. klasse med ca. 35 børn
- Ungdomsgården
- Velholdte og velfungerende fysiske rammer, der danner ramme om høj faglighed og respektfuld kultur
- Daglig arbejdsplads for viceskoleleder, 1 afdelingsleder samt SFO-leder.
Ringkøbing Skole:
Den nye Ringkøbing Skole vil pr. 1. august 2020 være en fusion af de to nuværende selvstændige skoler Alkjærskolen og Ringkøbing Skole, og bliver til Ringkøbing Skole, afdeling Alkjær og afdeling Rindum.

Den nuværende Ringkøbing Skoles bygningsmasse består af dels en gennemrenoveret ældre del, der huser indskoling, mellemtrin og SFO suppleret med en nybygget afdeling fra 2010, der primært indeholder fælles faciliteter, faglokaler og hjemområder for skolens overbygning. Skolens bygninger er indrettede, så de understøtter en teambaseret organisering, ligesom der er arbejdspladser til de ansatte i det nærområde, hvor den enkelte medarbejder har sine primære funktioner. Ringkøbing Skole er en moderne skole med et meget kompetent personale og med gode faciliteter ude og inde, der understøtter den gode trivsel og det høje faglige niveau. Ringkøbing Skole har et bygningsfællesskab med Specialcenter Vest (S

About the company

NeuvooBulkDK

Related jobs