Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary to negotiate
  • Drimmelen

Description

Voor het inloopspreekuur in Kanaleneiland zoeken we vrijwilligers om mensen te helpen met vragen over brieven van instanties. Wat is het Papiercafé?

In ‘Bij Bosshardt’ in Kanaleneiland wordt op elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur het inloopspreekuur van het Papiercafé gehouden. Hier worden mensen geholpen die moeite hebben met het begrijpen van brieven van instanties, het vinden van de juiste informatie, het doen van aanvragen e.d.. Vrijwilligers van het Leger des Heils en SchuldHulpMaatje werken hier samen met medewerkers van het Buurtteam Kanaleneiland. Omdat het ‘café’ dagelijks open is op steeds dezelfde tijd weten inmiddels al veel mensen de weg erheen te vinden. Er wordt altijd koffie en thee geserveerd voor de bezoekers.

Waarom doet SchuldHulpMaatje mee?

SchuldHulpMaatje heeft momenteel drie vrijwilligers die bij dit project betrokken zijn. Voor ons is het Papiercafé een plek waar hulpvragers gevonden worden die aan een maatje gekoppeld zouden kunnen en willen worden. Onze eigen vrijwilligers hebben hier uiteraard oog voor, maar ook de buurtteam-medewerkers en de mensen van het Leger des Heils zijn er alert op.

Vacatures

We zijn op zoek naar extra vrijwilligers voor het Papiercafé omdat er nu vaak zoveel hulpvragers binnenlopen dat het voor één vrijwilliger te veel is. We zoeken zowel mensen die op vaste momenten willen worden ingeroosterd als mensen die willen invallen als er iemand verhinderd is.

We zoeken mensen voor de maan-, donder- en vrijdag. Op dins- en woensdag zijn er medewerkers van het Buurtteam (soms aangevuld met vrijwilligers).

Je moet er op bedacht zijn dat een vrijwilliger van het papiercafé een wat andere houding moet aannemen dan een SchuldHulpMaatje: hier moet je vaker iets doen voor de hulpvrager terwijl je als SchuldHulpMaatje in principe de hulpvrager activeert. Communicatie kan soms moeizaam verlopen vanwege de geringe beheersing van de Nederlandse taal van vele hulpvragers. Doorvragen is vaak nodig.

Je moet zelf zorgen voor een laptop en een telefoon.

  • ms project