Eeva Maria al-Khazaali en Lifestyle, Social Media Trainee 10/1/2018 · 1 min de lectura · +400

Unemployed in Finland

I rarely write about politics but this time I have to do my share. There's a new law for the unemployed in Finland. The unemployed, starting this year, will have to get a job (paying 245 e a month) or take part in a government approved training programme (for 5 days a month) in a 3-monht-window in order not to get their benefits cut by 4,65 %.

Unemployed in Finland

It is said this new law, they call the "active model" is geopolitically unfair. It is obvious there will be more opportunities and funding in the capital area, Helsinki in Finland. Other cities and towns will fall behind on this target to employ pretty much everybody available. Also, this seems like a punishment kind of a model. Instead of just submitting open work applications, one has to be actually accepted for the work. Financially the amount the government now expects one to make in the work place is not a full-time salary but it makes me question who would take on active employment seekers who are just after the money that'd secure the benefits.

Following that news, the next question on the table is the law changing the year 2020. This new law introduced to the national press suggests an unemployed person needs to apply for at least two jobs in the time period of a month. This needs to be reported to the employment office during every week. This law has not yet been accepted but it looks like there will be more control and force on making people work for their benefits.

Personally, I have no trouble actively applying to jobs but I wish to work on my field - and there's rarely opportunities available. If I would settle to be a cleaner or work in McD's, there would be little or no problem in actually getting paid. But as a freelancer, a poet, a writer and occasional photography model, I see the new law change(s) very difficult for people in the same field, and in my position, too.  

Tiina Holli 22/1/2018 · #4

https://www.bebee.com/producer/@tiina-holli/piirros-pv-8118-81118-015

Kumotaan HE 124/2017 vp
"Kansalaisaloitteen otsikko - Kumotaan HE 124/2017 vp
Aloitteen päiväys - 20.12.2017 - 130 694 kannatusilmoitusta 22.01.2018
Aloitteen muoto - Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä
Oikeusministeriön asianumero OM 120/52/2017
Aloitteen sisältö
Täten kansalaiset vaativat, että eduskunnan 19.12.2017 hyväksymä HE 124/2017 vp (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta) kumotaan välittömästi.
Perustelut
HE 124/2017 vp:n nojalla maksettavaa työttömyysturvaa leikataan aina kun työnhakijan ponnistukset oman työllisyytensä edistämiseksi eivät ole tuottaneet tuloksia.
Työnhakija ei kuitenkaan päätä rekrytointiprosessin tuloksista, vaan työnantaja niistä päättää, joten on kohtuutonta rangaista työnhakijaa siitä, että työnantajan rekrytointivalinta ei ole osunut häneen.
Työnhakija ei myöskään päätä siitä, onko omalla kotiseudullaan hänen urasuunnitelmiaan tukevia työllisyyspalveluita edes tarjolla, saatikka siitä, tuleeko hän valituksi hänen hakemiinsa palveluihin, vaan TE-toimisto päättää molemmista, joten on kohtuutonta rangaista työnhakijaa siitä, että hän ei ole saanut TE-toimistoltaan hänen tarvitsemiaan palveluita.
Samoin muissakin työllisyysasioissa; päätös tuloksista ei juurikaan ole työnhakijan käsissä.
Eduskunnan 19.12.2017 hyväksymä HE 124/2017 vp on laki joka rankaisee kansalaista asioista jotka eivät ole hänen päätettävissään. Sellainen laki on absurdia, minkä takia se ei ole täytäntöönpanokelpoinen, joten HE 124/2017 vp:n tulee kumota välittömästi. "
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2730

+1 +1
Tiina Holli 10/1/2018 · #3

#1 Thank you Pascal @Pascal Derrien

+1 +1
Tiina Holli 10/1/2018 · #2

Moi Eeva Maria, jaoin uuteen hiveen "Suomeksi". Joo - Suomessa täytyy olla työssä että saa olla työtön. Todella hahhah hupaisaa tulee olemaan se seuraava laki, kun noin 500.000 ++ henkilöä lähettää 500.000 työpaikkahakemusta VIIKOSSA eli 2.000.000 HAKEMUSTA KUUKAUDESSA ... hellurei

0