José Ramón 🐝 López en beBee en Català Freelance en joseramonlopez.net • joseramonlopez.net 3/11/2016 · 2 min de lectura · +100

Situació de persones dependents a Catalunya

Situació de persones dependents a Catalunya

El sistema públic de serveis socials preveu que les persones en situació de dependència poden tenir accés a determinats serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

En cas que no sigui possible l’atenció mitjançant alguns d’aquests serveis (públics o concertats), s’atorgaran prestacions econòmiques vinculades per a l’adquisició de serveis.

Serveis socials bàsics:

 • Servei d’atenció domiciliària. Inclouen serveis de tecnologies d’assistència, suport i cura, més popularment coneguts com telealarma i teleassistència.

Serveis socials especialitzats per a persones dependents:

 • Serveis de prevenció de situacions de dependència.
 • Servei de valoració de la dependència.

Serveis socials especialitzats per a persones majors dependents:

 • Centre de dia per a la gent gran.
 • Centres residencials per a gent gran

Serveis socials especialitzats per a persones dependents ateses en centres sociosanitaris:

 • Serveis de promoció de l’autonomia personal per a persones ateses en centres sociosanitaris.
 • Promoció de l’autonomia personal per a persones amb dependència ateses en els centres psiquiàtrics de llarga estada de la cartera de serveis socials.

Serveis socials especialitzats per a persones dependents amb discapacitat:

 • Per discapacitat intel·lectual: centres de dia d’atenció especialitzada, centres residencials i als serveis de teràpia ocupacionals i de temps lliure.
 • Per discapacitat física: centres de dia d’atenció especialitzada, centres residencials, suport a l’autonomia a la pròpia llar, centres ocupacionals i un servei d’assistència personal.
 • Per discapacitat sensorial. Les persones sordcegues amb discapacitat tenen dret a un servei d’assistència personal i, a més, les persones amb discapacitat visual i discapacitats múltiples compten amb un servei de suport per a la integració sociolaboral i personal.

Suport als cuidadors no professionals

 • Servei de suport als cuidadors familiars i altres cuidadors no professionals.
 • Els cuidadors familiars o cuidadors no professionals de persones amb dependència tenen disponibles un servei de suport social basat en l’atenció, orientació, assessorament i formació de professionals especialitzats.

Nens menors de tres anys d’edat amb dependència

 • Tot i que la dependència està estretament relacionada amb l’envelliment, pot donar-se en qualsevol edat per malaltia, discapacitat o altres limitacions. El reconeixement de la