Job description

Requirements

  • Entry level
  • No Education
  • Salary £10.50 - £11.65 gross per hour
  • Bridgend

Description

The working pattern is flexible and will vary throughout the year.The hours will be the equivalent of a 0.8 contract over the course of the year which roughly equates to 29.6 hours on average per week.

Salary Scale 4:£10.50 - £11.65 per hour

An exciting opportunity has arisen within Bridgend College! We arerecruiting a Careers and Employment Coach.

In this role, you will provideimpartial careersinformation, advice and guidance sessions to students, and assist students with key progression and careers tasks including UCAS personal statements, UCAS applications, CV creation, personal skills development, jobapplications, interview techniques and employment searches.

If you have experience of working with young people in an advisory role and experience of providing information, advice, and guidance to a wide range of individuals, we want to hear from you!

The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure for child and adult workforce and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council.

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Closing date for this role is: 17/07/2019

Hyfforddwr Gyrfaoedd Achyflogaeth

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Ngholeg Penybont! Rydynni'n recriwtio HyfforddwrGyrfaoedd a Chyflogaeth. Yn y swydd hon, byddwch yn darparudarparu sesiynau gwybodaeth, cyngor a chanllawiau diduedd i fyfyrwyr, acynorthwyo myfyrwyr gyda thasgau dilyniant a gyrfaoedd allweddol, gan gynnwysdatganiadau personol UCAS, ceisiadau UCAS, prentisiaethau, creu CV, datblygusgiliau personol, ceisiadau am swydd, technegau cyfweld a chwiliadaucyflogaeth. Os oes gennych chi profiad o weithio gyda phobl ifanc mewn rolymgynghorol a profiad o ddarparu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau i ystod eango unigolion, rydym am glywed gennych!

Pam Coleg Penybont?

Rydym yn Goleg Addysg Bellach, ac fe'n coronwyd yn Goleg AB y Flwyddyn 2019 gan TES yn ddiweddar! Rydym yn falch o alw ein hunain yn goleg arobryn ac, dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill nifer o wobrau - fel dysgwyr, fel staff, ac fel coleg yn gyffredinol, gan gynnwys cael ein rhoi yn yr 28ain safle ar restr '100 Lle Gorau i Weithio' y Times!


- Gweithlu arloesol, cyfeillgar, deinamig
- Parcio am ddim ar y safle
- Cyfleoedd gwych i ddysgu a datblygu
- Hawl gwyliau blynyddol hael iawn
- Mynediad am ddim i'r gampfa
- Rhaglen Cynorthwyo Gweithwyr - i roi cefnogaeth a chyngor ar bob
pwnc iechyd, personol a phroffesiynol.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Gweithiwr Cynnal Dysgu AB gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Mae Coleg Penybont wedi'i achredu ar gyfer y dyfarniad Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad i gyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer swydd, ac i'w hystyried nhw ar eu galluoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau am y swydd uchod yw:17/07/2019

  • coach
  • education
  • teacher